Spørgsmål og svar

Hvad skal jeg forstå ved samlever?

Ved samlever forstås en person, der lever sammen med kortindehaveren under ægteskabslignende forhold, og som i 6 måneder forinden forsikringsbegivenheden har haft samme folkeregisteradresse som kortindehaveren.

Ved separation bortfalder forsikringsdækningen af ægtefælle og ægtefælles særbørn. Adoptivbørn og plejebørn som er tilmeldt kortholders adresse på folkeregistret, er også omfattet forsikringen.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov