Spørgsmål og svar

Funktioner i netbanken

Her kan du læse om konti og kort, investeringBeskedservice og Undgå overtræk, budget samt øvrige funktioner i netbanken. 

Konti og kort

Hvordan tilmelder jeg en ny konto?

Du tilmelder en konto i netbanken ved at vælge menuen 'Indstillinger' og klikke på 'Netbankaftale'. 

 

Netbankaftale

 

Vælg funktionen 'Tilmelding og framelding af konti og depoter'. 

Sæt flueben i 'Til' ud for den konto, som du vil tilmelde, klik på 'OK' og bekræft med dit NemID.  

Hvordan ændrer jeg mine kontoindstillinger?

Du ændrer dine kontoindstillinger ved at vælge menupunktet 'Indstillinger' i netbanken og derefter klikke på 'Kontoindstillinger'.

 

Ændre kontoindstillinger

 

Her kan du ændrer navn og rækkefølge på dine konti ved at klikke på blyanten i højre hjørne. 

 

Kontoindstillinger

 

Når du har lavet dine rettelser, klikker på du på 'OK'. 

Hvordan spærrer jeg mit kort?

Du spærrer dit kort i netbanken ved at vælge menupunktet 'Konti, kort og betalinger' og klikke på 'Kortoversigt'. Her kan du se en oversigt over alle dine kort.

Klik på pilen til højre for kortnummeret og klik herefter på 'Spær kort'

 

Spær kort

 

Godkend spærringen med dit NemID.

Hvordan fjerner jeg spærringen på mit kort?

Du fjerner spærringen på dit kort ved at vælge menupunktet 'Konti, kort og betalinger' og vælger 'Kortoversigt'. Her kan du se en oversigt over alle dine kort.

Under overskriften 'Spærrede kort' klikker du på pilen ud for det kort, du ønsker at fjerne spærringen på.

Klik på knappen 'Ophæv spærring' og følg instruktionerne på skærmen.

 

Ophæv spærring

 

Godkend med dit NemID.

Investering

Hvordan handler jeg værdipapirer?

Du skal have et depot, før du kan handle med værdipapirer. Hvis du ikke har et depot, skal du kontakte din rådgiver.

Du handler værdipapirer i netbanken ved at vælge menupunktet 'Investering' og klikke på 'Søg papir - Køb - Salg'. 

Her kan du søge efter det værdipapir, du ønsker at købe.

 

Søg papir


Klik på 'Køb' og udfyld felterne. 


Prisudvikling

 

Har du flere depoter, kan du under 'Depot' vælge, hvilket depot du ønsker at købe eller sælge fra. Klik derefter på Bekræft.

Afregningskonto vil som udgangspunkt være den konto, der er knyttet til depotet. Du kan dog vælge en anden konto som afregningskonto.

Du kan vælge i mellem tre forskellige handelsformer: straks, ordre og markedsordre

 

Straks:

Du handler direkte på fondsbørsen til den aktuelle kurs. Strakskursen er prisen (ekskl. kurtage), du skal betale for det pågældende papir, som du ønsker at købe.

Ved salg er strakskursen (ekskl. kurtage) den pris, som du får for at sælge det pågældende papir.

Du kan enten vælge Antal eller Handel for DKK, Dvs. ønsker du at købe/sælge et bestemt antal udfylder du feltet Antal. Hvorimod hvis du ønsker at købe/sælge for et bestemt beløb, udfylder du Handel for DKK.

Herefter klikker du på OK, og taster din adgangskode for at godkende handlen. Du vil få vist tilbuddet i 60 sekunder, og du skal nå at godkende handlen inden de 60 sekunder er gået, ellers vil der blive dannet et nyt tilbud. Hvis straks kursen ændres inden du er færdig med indtastning af kode/nøglekode vil du blive bedt om en ny indtastning af din kode.

Du skal være opmærksom på, at du først vil kunne se værdipapirerne i dit depot efter 2 valørdage. Du kan dog efter handlen godt sælge værdipapirerne igen, inden de to valørdage er gået.

Du vil efter handlen modtage en købsnota, enten med posten eller i e-Boks, afhængigt af, hvorledes du i forvejen modtager dine kvitteringer fra Lån & Spar.

 

Ordre:

Du har også mulighed for at lægge en ordre til senere ekspedition. Du kan dog ikke afgive en salgsordre på papirer, som ikke ligger i dit depot. Ordrer vil blive forsøgt handlet på førstkommende handelsdag.

 

Ordre limit:

Ved limit kan du taste en minimumskurs, som du vil sælge til, eller ved køb den maksimale kurs som du vil købe til.

Hvis den angivne kurs ikke kan opnås, eller overstiges inden udløbsdatoen, vil ordren automatisk bortfalde.

 

Markedsordre:

Når du vælger handelsformen Markedsordre, lægger du via Netbanken en ordre direkte ind på Københavns Fondsbørs aktiehandelssystem.

Ved afgivelse af en markedsordre skal du angive antallet af aktier, samt limitkursen.

Limitkursen, som du vælger ved køb er den pris som du max. vil betale for den pågældende aktie. Ved salg er limitkursen den pris, som du min. vil have for det pågældende papir. Både ved køb og salg vil handlen forsøges fortaget til den bedst mulige kurs mod den fastsatte limit.

Hvordan sletter jeg en eksisterende ordre?

Du sletter en eksisterende ordre ved at vælge menupunktet 'Investering' i netbanken og klikke på 'Depotbevægelser'. Her kan du se dine aktive ordre.

 

Depot aktiviteter - slet ordre

 

Under 'Aktive ordrer' kan du klikke på den ordre, du gerne vil slette. Bekræft sletningen med dit Nemid.

Hvordan retter jeg i en eksisterende ordre?

Du retter i en eksisterende ordre ved at vælge menupunktet 'Investering' i netbanken og klikke på 'Depotbevægelser'. Her kan du se dine aktive ordre.

 

Depot aktiviteter - ret ordre

 

Under 'Aktive ordrer' kan du klikke på den ordre, du gerne vil rette. Bekræft rettelsen med dit Nemid.

Beskedservice og Undgå overtræk

Hvordan tilmelder jeg mig 'Beskedservice'?

Du kan tilmelde dig Beskedservice under menuen 'Indstillinger' og vælge 'Beskedservice'.

Vi har lavet et eksempel på, hvordan du tilmelder dig funktionen Saldo i Beskedservice.

Klik på 'Opret' ud for saldo.

 

Beskredservice - oversigt

 

Klik på 'Vælg' ud for den konto, du ønsker at få besked om saldooplysninger på, og vælg hvilken dag du ønsker at få beskeden.

 

Opret beskedaftale - Saldo - Vælg

 

Vælg enten et eksisterende mobilnummer eller e-mail på listen.

 

Nyt mobilnr. eller e-mail

 

Hvis du ikke har registreret et mobilnummer eller en e-mail på forhånd, kan du selv indtaste et nyt.

 

Opret beskedaftale - Saldo

 

Klik til sidst på 'OK' og godkend med din adgangskode. Herefter vil du kunne se den nyoprettede 'Beskedservice' under punktet 'Tilmeldte beskedaftaler'.

 

Beskredservice - oversigt - Vælg

Hvordan afmelder jeg mig 'Beskedservice'?

Hvis du gerne vil afmelde en 'Beskedservice', skal du klikke på menuen 'Mobile tjenester' og vælge 'Beskedservice'. I bunden af skærmen kan du se de tilmeldte aftaler. Klik på 'Vælg' ud for den aftale, der skal slettes og klik på 'Slet'.

Godkend sletningen med din adgangskode.

 

Beskedservice - oversigt

Hvordan tilmelder jeg mig 'Undgå overtræk'?

Du tilmelder dig 'Undgå overtræk' ved at vælge menupunktet 'Indstillinger' og klikke på 'Undgå overtræk'.

Herefter klikker du på luppen til højre for den konto, som du vil have skal undgå at komme i overtræk.

 

Undgå overtræk

 

Nu skal du vælge, hvilken konto der skal overføres penge fra, hvis din konti kommer i overtræk. Du kan sagtens vælge flere konti.

 

Undgå overtræk

 

Godkend tilmeldingen med dit NemID.

Hvordan ændrer jeg konto i 'Undgå overtræk'?

Du kan ændre den konto, hvor eventuelt overtræk trækkes fra, i din netbank. Vælg menuen 'Indstillinger' og klik på 'Undgå overtræk'. 

Her skal du klikke på luppen til højre for den konto, som du gerne vil ændre.

 

Konto der skal undgå overtræk

 

Klik på krydset til højre for kontoen, hvor du vil fjerne den fra listen. Du kan også tilføje andre konti ved at klikke på den ønskede konto til venstre i billedet.

 

Mulige konti

 

Når du har lavet dine ændringer, klikker du på 'Ok' og godkender med dit NemID.

Budget

Hvordan opretter jeg et budget?

Du opretter et budget i netbanken ved at vælge menupunktet 'Betalingsservice og Budget' og klikke på 'Budget'.

Første gang du opretter et budget i netbanken, skal du svare på et par spørgsmål, som bruges til at forudfylde budgettet.

 

Opret budget

 

Herefter kommer du ind på et tomt budget, som du kan udfylde med de kategorier, som passer til din økonomi.

Der er oprettet poster i budgettet , som kan hjælpe dig til at udfylde budgettet. De poster, du ikke skal bruge, kan du slette, så de ikke fremgår af det endelige budget.

 

Budget for...

Hvordan giver jeg min rådgiver adgang til budgettet?

Når du klikker på 'Godkend budget', får din rådgiver adgang til budgettet.

Hvis du ikke godkender budgettet, vil din rådgiver ikke kunne se eller hente dit budget.

 

Godkend budget

Kan andre brugere få adgang til mit budget?
Nej, det budget, du opretter i netbanken, er personligt, og vil kun kunne ses hos dig. Dvs. at budgettet ikke kan tilknyttes andre netbankaftaler.

Øvrige funktioner

Hvad er brugerhandlinger?

Brugerhandlinger er en funktion, der registrerer alle dine handlinger i netbanken. Du finder funktionen i netbanken under menuen 'Øvrige funktioner' og 'Brugerhandlinger'.

Du kan vælge om du vil se alle handlinger, du har lavet i netbanken eller kun de underskrevne handlinger. Underskrevne handlinger er handlinger, hvor du har brugt dit NemID til at godkende.

Når der er et flueben ud for handlingen, er den accepteret. Hvis der er et kryds, så er den afvist.

 

Handlinger

 

Hvis du vil se, hvorfor en handling er afvist, kan du klikke på 'Funktioner' (de tre røde prikker) ud for den pågældende handling.

 

Detaljer

 
Hvordan tilføjer/ændrer jeg min mail i netbanken?

Vil du tilføje eller ændre din mail i netbanken, vælger du menupunktet 'Indstillinger og klikker på 'Ret kontaktoplysninger' nederst på siden.

 

Min kontaktoplysninger til Lås & Spar

 

Her kan du skrive din e-mail adresse eller slette den eksisterende og skrive en ny. Klik på 'OK' for at gemme dine oplysninger.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.