Spørgsmål og svar

Sådan handler du værdipapirer

For at du kan handle med værdipapirer, skal du have et depot. Hvis du ikke har et depot skal du kontakte din rådgiver.

I netbanken skal du vælge menuen Investering og herefter vælger du Søg papir ? Køb - Salg, i menuen til venstre.

Søg papir

Herefter kan du søge efter det værdipapir du ønsker at købe.

Prisudvikling

Udfyld efterfølgende ovenstående felter. Hvis du har flere depoter, kan du under Depot, vælge hvilket du ønsker at købe eller sælge fra. Klik derefter på Bekræft.

Afregningskonto vil, som udgangspunkt være den konto, der er knyttet til depotet. Du kan dog vælge en anden konto som afregningskonto.

Du kan vælge i mellem tre forskellige Handelsformer: Straks, Ordre og Markedsordre

Straks:

Du handler direkte på fondsbørsen til den aktuelle kurs. Strakskursen er prisen (ekskl. kurtage), du skal betale for det pågældende papir, som du ønsker at købe.

Ved salg er strakskursen (ekskl. kurtage) den pris, som du får for at sælge det pågældende papir.

Du kan enten vælge Antal eller Handel for DKK, Dvs. ønsker du at købe/sælge et bestemt antal udfylder du feltet Antal. Hvorimod hvis du ønsker at købe/sælge for et bestemt beløb, udfylder du Handel for DKK.

Herefter klikker du på OK, og taster din adgangskode for at godkende handlen. Du vil få vist tilbuddet i 60 sekunder, og du skal nå at godkende handlen inden de 60 sekunder er gået, ellers vil der blive dannet et nyt tilbud. Hvis straks kursen ændres inden du er færdig med indtastning af kode/nøglekode vil du blive bedt om en ny indtastning af din kode.

Du skal være opmærksom på, at du først vil kunne se værdipapirerne i dit depot efter 2 valørdage. Du kan dog efter handlen godt sælge værdipapirerne igen, inden de to valørdage er gået.

Du vil efter handlen modtage en købsnota, enten med posten eller i e-Boks, afhængigt af, hvorledes du i forvejen modtager dine kvitteringer fra Lån & Spar.

Ordre:

Du har også mulighed for at lægge en ordre til senere ekspedition. Du kan dog ikke afgive en salgsordre på papirer, som ikke ligger i dit depot. Ordrer vil blive forsøgt handlet på førstkommende handelsdag.

Ordre limit:

Ved limit kan du taste en minimumskurs, som du vil sælge til, eller ved køb den maksimale kurs som du vil købe til.

Hvis den angivne kurs ikke kan opnås, eller overstiges inden udløbsdatoen, vil ordren automatisk bortfalde.

Markedsordre:

Når du vælger handelsformen Markedsordre, lægger du via Netbanken en ordre direkte ind på Københavns Fondsbørs aktiehandelssystem.

Ved afgivelse af en markedsordre skal du angive antallet af aktier, samt limitkursen.

Limitkursen, som du vælger ved køb er den pris som du max. vil betale for den pågældende aktie. Ved salg er limitkursen den pris, som du min. vil have for det pågældende papir. Både ved køb og salg vil handlen forsøges fortaget til den bedst mulige kurs mod den fastsatte limit.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.