Spørgsmål og svar

Hvordan udbetales min kapitalpension ved dødsfald?

Hvis du dør, inden din kapitalpension er udbetalt, udbetaler vi opsparingen til de personer, du har valgt at begunstige.

Ved dødsfald skal der betales en afgift. Der skal også betales boafgift af det udbetalte beløb efter reglerne i boafgiftsloven.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov