Spørgsmål og svar

Hvornår kan jeg starte udbetalingerne på min ratepension?

Du kan tidligst starte udbetaling af din ratepension, når du har nået pensionsudbetalingsalderen, og den skal være helt udbetalt i kalenderåret 25 år efter, du har nået din pensionsudbetalingssalder.

Udbetalingsperioden skal være på mindst 10 år. Du skal betale indkomstskat af udbetalingerne, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Hvis du ønsker at hæve din ratepension før pensionsudbetalingsalderen, skal du betale en afgift til staten på 60 %.

I dette skema kan du se din pensionsudbetalingsalder:

Fødeår Pensionsudbetalingsalder *
Før 1954 60 år
1954 - 1. halvår 60 år
1954 - 2. halvår 60 år
1955 - 1. halvår 60 år
1955 - 2. halvår 60 år
1956 - 1. halvår 60 år
1956 - 2. halvår - 1958 - 2. halvår 60 år
1959 - 1. halvår 60½ år
1959 - 2. halvår 61 år
1960 - 1. halvår 61½ år
1960 - 2. halvår - 1962 - 2. halvår 64 år
1963 - 1966 65 år
Fra 1967 ** 65 år

* Altid 60 år, hvis pensionsordningen er oprettet før 01.05.2007
** Pensionaldrene vurderes hvert femte år - næste gang i år 2020. Hvis gennemsnitalderen stiger, sættes pensionsalderen op.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov