Lån & Spar Fond

Lån & Spar Fond er en erhvervsdrivende fond, der bl.a. har til formål at videreføre Laane- og Sparekassen for offentlige ansattes virksomhed i Lån & Spar Bank A/S.


Fondens formål

Lån & Spar Fond er en erhvervsdrivende fond, hvis formål er:

a)   at videreføre Laane- og Sparekassen for offentlige ansattes virksomhed i Lån & Spar Bank A/S, således at dette selskab til stadighed fremstår som et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut.

b)   at udøve enhver anden finansiel virksomhed gennem investering i aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer eller indskud i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art samt etablering af sådanne virksomheder.

I det omfang fondens midler ikke medgår til de under a og b nævnte formål - tillige:

c)   at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål inden for Lån & Spar Bank A/S' virkeområder efter bestyrelsens frie skøn.

Seneste årsrapport

Download den seneste godkendte og offentliggjorte årsrapport her.

Seneste uddelinger - 2017

I 2017 har fonden uddelt 300.000 kr. Pengene gik til Danmarks Indsamlingen, Kræftens bekæmpelse og Aalborg Universitet.


Redegørelse for god fondsledelse

Lån & Spar Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god fondsledelse, som er tilgængelige på www.godfondsledelse.dk.

Fonden overholder 14 af de i alt 16 anbefalinger. Det fulde skema vedr. god fondsledelse, med fondens kommentarer kan ses på nedenstående link:

Download skema om god fondsledelse


Fondens uddelingspolitik

Lån & Spar Fond uddeler til initiativer og formål, som retter sig mod, eller er forankret i, bankens ejerkreds og dennes medlemsskare.

Det betyder, at fonden støtter projekter inden for emneområder, som antages at være af værdi for ejerkredsens organisationer eller dens medlemmer.

Emnet/emnerne udpeges af bestyrelsen og kan være:

  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Sikring af tilknytning til arbejdsmarkedet af 'udstødningstruede'
  • 'Den danske model' m.fl.

Endvidere støtter fonden almennyttige og velgørende formål


Bestyrelsen

  • Mariann Skovgaard Olin, formand
  • Claus Oxfeldt
  • Søren Geckler
  • Carsten Mærsk Clausen