Gode nyheder til folkepensionister i arbejde

Af Uffe Egedal Raarup, Pensions- & forsikringsansvarlig i Lån & Spar

Er du folkepensionist og lønmodtager? I så fald kan du glæde dig over, at din løn ikke længere bliver modregnet i din folkepension. Der er dog et par ting, du skal være opmærksom på.

Sommerferien er ved at være forbi for de fleste af os, og vi kan vende tilbage til arbejdet med masser af højt humør.

Men der er en særlig gruppe af lønmodtagere, der kan starte lidt højere på humørskalaen end før. Folketinget blev nemlig lige før sommerferien enige om, at der skal gælde nye regler for folkepensionister, der stadig er i arbejde og har arbejdsindtægt.

 

Du modtager hele dit grundbeløb

De nye regler betyder, at du som folkepensionist vil modtage hele dit grundbeløb og pensionstillæg, uagtet om du er i arbejde eller ej. De gode nyheder kommer efter, at Folketinget allerede sidste år vedtog at fjerne modregningen i folkepensionen og andre sociale pensioner på grund af din ægtefælle eller samlevers arbejdsindkomst.

 

Klare økonomiske fordele

De nye regler har betydning for op til 130.000 pensionister, der nu ikke længere skal forholde sig til, om det kan betale sig at påtage sig ekstra arbejde. Der er med de nye regler klare økonomiske fordele ved at blive på arbejdsmarkedet for dig som folkepensionist.

Dog skal du være opmærksom på, at der stadig sker modregning i pensionstillægget, hvis du f.eks. får udbetalt pensioner fra dit pensionsselskab. Derfor kan det være en fordel at overveje, om du evt. skal udskyde opstarten af disse eller forlænge din udbetalingsperiode.

 

Overvej en aldersopsparing

For at forsøde pensionstilværelsen endnu mere, kan du, som det fremgår af tabellen, også overveje at indbetale til en aldersopsparing. Har du mindre end syv år til din folkepensionsalder, kan du indbetale op til 56.900 kr. årligt til en aldersopsparing. Har du mere end syv år til din folkepensionsalder, kan du maks. indbetale 8.800 kr. årligt.

 

Gælder med tilbagevirkende kraft

De nye regler gælder fra 1. januar 2023, altså med tilbagevirkende kraft. Det betyder for dig, at hvis du har fået eller vil få nedsat dit grundbeløb og pensionstillæg på grund af arbejdsindtægt i 2023, vil du få pengene tilbage i forbindelse med efterreguleringen af pensionen for 2023, som finder sted i 2024.

Vil du høre mere om dine muligheder, er du som altid velkommen til at skrive til os her i netbanken eller i mobilbanken.

Nye regler for modregning i folkepension

Regler før 2023

Type af indkomst*

ModregnesModregnes ikke
Arbejdsindtægt          x
Månedlig pensionsudbetaling          x 
Udbetalt aldersopsparing           x
Månedlig ægtefællepension          x

*Ikke en udtømmende liste

Regler efter 2023
Type af indkomst* Modregnes Modregnes ikke
Arbejdsindtægt
          x
Månedlig pensionsudbetaling           x
Udbetalt aldersopsparing           x
Månedlig ægtefællepension           x

*Ikke en udtømmende liste