Lånebetingelser

Gældende fra 1. april 2021

For at opnå lån via LfL - Låneforeningen for Lærere skal du være opmærksom på følgende:

1) Du skal være medlem i en af følgende:

 • Københavns Lærerforening
 • Frederiksberg Lærerforening
 • Skolelederne Københavns Kommune
 • Skolelederne i Frederiksberg Kommune.

Ansat personale i Københavns Lærerforening og Frederiksberg Lærerforening kan ligeledes få lån via foreningen (jf. LfL’s vedtægter §2 og §3).

 

2) Du skal have været ansat i mindst ét år.

 

3) Afhængig af din ansættelses varighed er muligheden for lån forskellige:

 • Har du været ansat mellem 1-3 år, kan du låne op til 100.000 kr.
 • Har du været ansat i mere end 3 år, kan du låne op til 150.000 kr.

 

4) Du kan ikke oprette et lån på mindre end 25.000 kr.

 

5) Uanset hvilket beløb du låner, er lånets løbetid maksimalt 10 år.

 

6) Det er kun muligt af have ét medlemslån ad gangen i Låneforeningen. Ønskes forhøjelse af eksisterende lån, bliver lånebeløb forlods anvendt til indfrielse af eksisterende medlemslån.

 

7) Lånet skal som hovedregel være tilbagebetalt inden du fylder 67 år.

 

8) Hvis du ønsker et lån gennem foreningen, skal du udfylde ansøgningsskemaet på hjemmesiden https://www.lsb.dk/lob/lfl/laaneberegning.

 

9) Hvis du er gift eller samlevende skal din ægtefælle/samlever være medunderskriver på ansøgningen.

 

10) Efter udfyldelse af ansøgningen påtegner Låneforeningen den med dit medlemsskab og beder Lån og Spar, foretage en kreditvurdering.

 

11) Inden kreditvurdering kan foretages anmoder Lån & Spar dig om at sende nødvendige dokumenter til sagen. Det vil typisk være:

 • Årsopgørelse fra SKAT
 • Skatteopgørelse (R75)
 • Lønsedler
 • Budget over faste udgifter
 • Restgældsoplysninger på evt. gæld
 • Dokumentation for evt. aktiver (bil, værdipapirer m.m.)
 • Kopi af pas eller kørekort samt sygesikringsbevis (jf. hvidvaskningsloven)
 • Lovpligtig information i henhold til reglerne om ”Kend din kunde” fra Lån og Spar

 

12) Efter godkendt kreditvurdering udarbejder Lån & Spar gældsbrevet, som du underskriver digitalt.

 

13) Når gældsbrevet er underskrevet og tilmeldt til BetalingsService, udbetales lånet til din konto.

 

Der henvises i øvrigt også til vedtægterne for LfL - Låneforeningen for Lærere