Sat May 26 21:50:27 CEST 2018
Privat
Erhverv

Garantiobligationer

Når du investerer i garantiobligationer, får du det bedste fra to verdner. Her kombineres obligationernes sikkerhed med muligheden for det høje afkast, som du fx kender fra aktiemarkedet.Tal med en investeringsrådgiver

Er det første gang, du investerer - eller kunne du tænke dig en samlet gennemgang af dine investeringer?

Ring til Kundeservice på telefon 3378 2000 og aftal et møde med en af vores dygtige investeringsrådgivere.Om garantiobligationer

  • En garantiobligation består af to elementer - en obligation og en option. Optionen kan fx være på afkastet fra aktier, råvarer eller valuta.

  • Når du investerer i garantiobligationer, sikrer obligationen, at din investering indfris til kurs 100 ved udløb. Hvis værdien af optionen er steget, vil gevinsten blive lagt oven i de 100, mens et fald ikke trækkes fra. Du undgår med andre ord risikoen for tab, men får derimod de positive afkast.

  • Værdien af din investering svinger fortsat i takt med markedsudviklingen frem mod udløb. Du skal derfor kunne undvære det investerede beløb helt til udløb.

  • Fordelen ved at investere i garantiobligationer er, at du kombinerer forskellige investeringstyper. Du har mulighed for et mere stabilt afkast, end hvis du investerer i aktier, råvarer eller valuta og samtidig et højere afkast, end hvis du investerer i obligationer.

  • Du har dog fortsat risikoen for, at udstederen af obligationen ikke betaler. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvem det er som garanterer for obligationen.Tal med en investeringsrådgiver og få konkrete forslag

  • Sammen finder I ud af, hvilken risiko du er parat til at løbe, og hvor lang tid du ønsker at investere dine penge.

  • Sammensætter du forskellige investeringstyper, kan du bedre dosere sikkerhed og afkastmulighed, som det passer til din risikoprofil.

  • Din investeringsrådgiver giver dig konkrete investeringsforslag, der er lige til at gå i gang med.


Tilbage

Hør mere om investering

Udfyld navn og telefonnummer, så kontakter vi dig.