Privat
Erhverv
Om Lån & Spar
Tue Oct 17 02:13:37 CEST 2017

Fra 2017 kan du ikke betale med checks mere

Den 31. december 2016 udløber den fælles checkindløsningsaftale mellem alle danske pengeinstitutter. Det betyder at man ikke kan udskrive en check eller få en check indløst fra 2017.

Udstedte, men ikke indløste checks
Har man en uindløst check liggende, anbefales det at få den indløst i sin bank inden 2017.

Fra 1. januar 2017 er en udstedt check ikke værdiløs, men ihændehaver skal selv rette henvendelse til udsteder og få pengene udbetalt på anden måde.