Mon Jul 23 15:48:18 CEST 2018
Privat
Erhverv


Ny boligskat: Det skal du vide

Af boligøkonom i Lån & Spar Karsten Poul Jørgensen

Med den nye boligskat genindføres princippet om, at din boligskat skal følge værdien på din bolig. Det betyder, at den nye lov reducerer usikkerheden om, hvad du skal betale i boligskat - og at din boligskat fremover vil følge din ejendomsvurdering op og ned. Jeg vil her gennemgå de vigtigste fakta og årstal i forbindelse med den nye boligskat.Vi får nye offentlige ejendomsvurderinger i 2019

I 2019 skal vi stifte bekendtskab med et nyt system, der skal bruges til at vurdere, hvor meget danske boliger er værd.

Det er din ejendomsvurdering, der bestemmer hvor meget, du som boligejer skal betale i ejendomsskat (også kaldet grundskyld) og ejendomsværdiskat.

Det nye system til ejendomsvurderinger får følgeskab af et forsigtighedsprincip, så du som boligejer fremover kun skal betale skat af de første 80 % af boligens vurdering.Din nye boligskat gælder fra 2021

Vi kan forvente, at mange boligejere vil modtage en væsentlig højere vurdering af deres bolig med det nye system.

Den nye vurdering af din bolig vil i 2021 danne grundlag for den skat, du efter den nye skattelov skal betale i ejendoms- og ejendomsværdiskat.

Vi kender ikke de endelige satser endnu. Men du kan regne med, at din ejendomsværdiskat bliver reduceret til ca. 0,55 %, (hvis din bolig koster op til 7,5 millioner kroner. Koster den mere, skal du betale 1,4 % af værdien derover). Den gennemsnitlige ejendomsskat vil blive sænket fra de nuværende 26 promille til ca. 16 promille.Så meget skal du regne med at betale i skat

Du kan som boligejer forvente, at en eventuel højere vurdering af din bolig stort set vil blive udlignet af de lavere skattesatser. Faktisk forventer økonomerne, at 6 ud af 10 boligejere kommer til at betale mindre i skat, når den nye ordning træder i kraft.

For at sikre, at du som boligejer ikke pludselig kommer til at betale meget mere i boligskat i 2021, rummer den nye skattelov en skatterabat til eksisterende boligejere. Den skal sikre, at du, der allerede ejer bolig, ikke skal betale mere i boligskatter i 2021, end du ville med det nuværende skattestop. Du får således en skatterabat på et fast beløb i kr., som fastholdes årligt indtil du sælger din bolig.

Hvis ejendomsværdierne stiger i 2022 eller senere, vil det betyde højere samlede ejendomsskatter for alle boligejere - både dem, der har købt før 2021, og dem, der køber senere.Din ejendomsskat bliver "indefrosset" de næste tre år

De næste tre år vil de planlagte stigninger for ejendomsskatten (grundskylden) automatisk blive indefrosset. Det vil sige, at du først skal betale stigningen den dag, du sælger din ejendom. Du skal ikke betale renter af indefrysningen.

I 2021 får du mulighed for selv at tilvælge en "indefrysning". Fremover vil du som boligejer - eller boligkøber - nemlig kunne vælge at indfryse stigninger i boligskatten på samme vilkår, som pensionister i dag kan indefryse grundskylden. Det vil være op til den enkelte, om du ønsker at benytte dig af muligheden.

Fra 2021 skal du også til at betale ejendomsskatten direkte over skatten. Ligesom vi i dag gør med ejendomsværdiskatten.Det betyder den nye boligskat i din kommune

Skatteministeriet har lavet nogle eksempler på, hvilke konsekvenser de nye boligskatter har for din kommune. Du kan se eksemplerne her: http://nye-ejendomsvurderinger.dk/min-boligskat/

De har også lavet en tidslinje, hvor du kan se, hvad der kommer til at ske med boligskatterne de næste år: http://nye-ejendomsvurderinger.dk/tidsplan/Det mener vi i Lån & Spar

I Lån & Spar er vi grundlæggende positive over for, at regeringen og forligsparterne har genindført princippet om, at boligskatterne skal følge ejendomsværdierne. Det vil betyde, at ejendomsbeskatningen vil følge prisudviklingen på boligmarkedet, og det er en mekanisme, der virker stabiliserende for prisudviklingen.

Samtidig sikrer reglerne omkring den nye boligskat, at ingen nuværende boligejere kommer til at betale meget mere i boligskat ved overgangen til det nye system, end de gør under de nuværende regler.

Jeg mener, det er svært at vurdere, om skatterabatten på køb før 2021 vil få en mærkbar virkning på boligmarkedet. Men alt andet lige skal vi forvente, at det vil tilskynde nogle til at købe bolig før 2021 - og at andre boligejere, der har købt bolig før 2021, efter indførslen af skatterabatten vil have mindre lyst til at flytte.

Har du spørgsmål?

Ring på 3378 2000 eller send os dine oplysninger, så kontakter vi dig.