Tue Oct 23 07:37:35 CEST 2018
Privat
Erhverv

Ny lov betyder at banken skal have oplysning om statsborgerskab

Fra 2018 træder ny lovgivning i kraft på investeringsområdet, som betyder at alle kunder der har et depot, skal have oplyst deres statsborgerskab.

Derfor har vi gennem længere tid bedt kunder med depot, om at registrere deres statsborgerskab i netbanken. Vi har også skrevet en mail til de kunder, vi kan se ikke har registreret statsborgerskabet endnu.

Det er nemt og hurtigt at udfylde statsborgerskabet i netbanken og bør gøres inden året er omme. I modsat fald, vil systemet spærre for yderligere handel på ens depot pr. 1. januar 2018.

Bemærk at under Lovpligtig information, hvor man skal registrere sit statsborgerskab, kan der også være yderligere informationer vi som bank skal bruge, for at overholde loven. Dette tager heller ikke lang tid at udfylde og klares ganske hurtigt.