Tue Jan 22 05:48:11 CET 2019
Privat
Erhverv

Renteændring i Lån & Spar Bank A/S

Som følge af Nationalbankens rentenedsættelser henholdsvis den 8. juni, 14. august og 28. august 2009, nedsætter Lån & Spar Bank renten på indlån og udlån/kreditter med variabel rente med op til 0,50 procentpoint.

For udlån/kreditter svarer det til et fald i den nominelle rente
på ca. 0,55 procentpoint.

Ændringerne sker med virkning fra 28. september 2009.

Lån/kreditter, der følger CIBOR-3 mdr., er ikke omfattet af renteændringen.

GENERELT
Ændringerne er i overensstemmelse med bankens forretningsbetingelser.

De ændrede rentesatser vil pr. ændringsdatoen kunne ses på www.lsb.dk, i netbank og af prislister, som udleveres i bankens Rådgivningscentre.
Der tages forbehold for trykfejl.