21.04.2019 18:02:18
Privat
Erhverv

Top 10 - Spørgsmål og svar

Herunder finder du de mest stillede spørgsmål vedrørende forsikringerne.

Må forretningerne opkræve gebyr ved brug af MasterCard? Forretningerne må kun opkræve gebyr ved brug af MasterCard kreditkort.
Ved brug af MasterCard Debet må forretningerne ikke opkræve gebyr. Uanset korttype må en forretning godt opkræve gebyrer ved transaktioner i den ikke-fysiske handel (bl.a. internethandel).

Skal rejsen købes på kortet, for at forsikringen gælder? Nej, hvis du har et MasterCard Guld eller MasterCard Platin, behøver rejsen ikke at være købt på kortet.

Hvordan foretager jeg praktisk en skadeanmeldelse? Enhver skade skal anmeldes via skadeblanket til:
Forsikringsselskabet Privatsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 København V.


Du kan finde skadeanmeldesblanketter her på siden under Når skaden er sket under Spørgsmål & Svar eller klikke her

Hvilken type rejse dækker forsikringen på et MasterCard Guld? Forsikringen dækker forretningsrejser og ferierejser samt kombinerede forretnings- og ferierejser i hele verden, inkl. Danmark.

Rejser til lande hvor Udenrigsministeriet fraråder indrejse - hvordan er du stillet? Generelt bør du følge de anbefalinger Udenrigsministeriet giver for indrejse i områder eller lande.
Læs mere på www.um.dk

Rejseforsikring på MasterCard Guld eller Platin? Har du MasterCard Guld eller Platin med en rejseforsikring og befinder du dig allerede dig i de berørte områder, skal du kontakte SOS International på tlf.: +45 7010 5050, hvis du har behov for akut hjælp, fx lægehjælp eller lign.

Afbestillingsforsikring på Guld og Platin? Når det danske Udenrigsministerium fraråder alt indrejse til områder eller lande har du ret til at afbestille din rejse. Det er en betingelse for erstatning, at beslutning om afbestilling først træffes umiddelbart inden afrejse. Du kan læse mere i dine forsikringsbetingelser.

Er du bekymret for pårørende? Hvis du er bekymret for pårørende eller har andre spørgsmål til rejser i usikre områder eller lande, kan du kontakte Udenrigsministeriet på tlf.: +45 3392 1112.
Hvis du har spørgsmål til din forsikring i forhold til situationen i usikre områder eller lande, er du velkommen til at kontakte Lån & Spar.

Dækker min afbestillingsforsikring, hvis jeg betalt min rejse før mit kort er oprettet? Specielt for afbestillingsforsikringen gælder, at den kun dækker, hvis kortet er oprettet før rejsen er betalt. De øvrige forsikringer dækker uanset hvornår kortet er oprettet, så længe kortet er oprettet inden rejsen begynder.

Er det kun kortholderen selv, der er dækket af forsikringerne? Nej, det er både kortholder og dennes medrejsende ægtefælle/samlever på samme folkeregisteradresse der er dækket.
Kortholders og ægtefælle/-samlevers børn dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med kortholderen
- Kortholders og ægtefælle/samlevers børn under 21 år dækkes uanset deres bopæl.
- Kortholders og ægtefælle/samlevers børn uanset alder dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kortholder. Ved samlever forstås en person, der lever sammen med kortholder under ægteskabslignende forhold, og som i 6 måneder forinden forsikringsbegivenheden har haft samme folkeregisteradresse som kortholderen.

Hvis jeg har et MasterCard Guld eller Platin, og under min bilferie bliver syg, og får brug for hjemtransport - dækker forsikringen så også hjemtransport af bilen? Nej, forsikringen dækker ikke hjemtransport af bil, campingvogn o.l.

Er der aldersrelaterede forbehold på forsikringerne? Der er ingen aldersbegrænsning for tegning af forsikringen.

Hvor i verden dækker forsikringen? - Forsikringen dækker i hele verden inkl. Danmark.
- Rejser mellem Danmark, Færøerne og Grønland er omfattet.
- Dækker ikke i et område, hvor Udenrigsministeriet har frarådet indrejse.
Læs mere på www.um.dk