21.04.2019 20:16:27
Privat
Erhverv

Skal vi have en LEI-kode, når banken handler for os?

Ja, det skal I. Alle, som foretager investeringer på de finansielle markeder, skal kunne identificeres uanset, om de selv handler, eller der handles via fuldmagt.


Skal filialer/afdelinger have selvstændige LEI-koder?

Nej, filialer/afdelinger, som ikke er selvstændige juridiske enheder, skal som udgangspunkt benytte samme LEI-kode som modervirksomheden.


Skal vi have flere LEI-koder, hvis vi har flere depoter?

Nej, så længe depoterne ejes af samme cvr-nummer (juridiske enhed) skal I kun have én LEI-kode.


Skal vi have flere LEI-koder, hvis vi har depoter i forskellige banker?

Nej, så længe depoterne ejes af samme cvr-nummer (juridiske enhed) skal I kun have én LEI-kode.