Tue Jan 22 06:01:40 CET 2019
Privat
Erhverv
Netbank

Risiko

1. Risiko & afkast - kort introduktion
2. Bank Link ® investeringsmuligheder
3. Forslag til fordelinger af obligationer
4. Forslag til fordelinger af bredt funderet aktier
5. Forslag til fordelinger specifikke aktier
6. Forklaringer


Klik her og kom til toppen af siden 1. Risiko & afkast - kort introduktion
Jo højere risiko du påtager dig, desto højere forventninger vil du som investor have til afkastet.Denne enkle sammenhæng har
vi illustreret i nedenstående skema.
Vi har desuden indsat en række forskellige typer investeringer i figuren, så du kan få et indblik i deres indbyrdes rangordning
med hensyn til risiko og forventet afkast.

Du skal være opmærksom på, at sammenhængen kun kan antages at gælde på langt sigt.
Det vil efter vores opfattelse sige mere end 7-12 år.


Kommentarer til skemaet:
Obligationer har som udgangspunkt mindre risiko end aktier, men der er forskel på om du investerer i korte obligationer,
lange obligationer eller erhvervsobligationer - de såkaldte "high yield" - som er den mest risikofyldte af obligationsafdelingerne.

Aktier har som udgangspunkt en højere risiko end obligationer på kort sigt. Der er dog mange analyser der viser, at opsparing
via aktier over lang tid giver et bedre afkast end obligationer.

Investeringsforeningsafdelinger der investerer i en begrænset del af verden, eller i en specifik branche løber en større risiko, end
afdelinger der investerer mere bredt og i et større antal aktier, eksempelvis globale aktier.

Når man taler om risiko, er der altid den mulighed, at afkastet ved investeringen ikke bliver som forventet, men i stedet bliver
mindre eller giver et tab. Denne risiko er oftest større, når du satser på en enkelt eller få aktier, i stedet for at sprede investeringen.

Det er derfor vigtigt, at du som investor vælger den blanding af aktier og obligationer, som passer til lige netop din risikovillighed
og ønske om afkast ved pension. Det er kombinationen af den løbende opsparing samt afkastet, der giver dig en formue, du kan
leve af ved pensioneringen.

Klik her og kom til toppen af siden 2. Bank Link ® investeringsmuligheder

Liste over investeringsforeninger i Bank Link ®


Klik her og kom til toppen af siden3. Obligationer Under 3 år 3-7 år 7- 12 år Over 12 år
Meget Lav 100% 100% 80-90% 60-80%
Lav 100% 80-90% 60-80% 40-60%
Mellem 80-90% 60-80% 40-60% 10-30%
Høj 60-80% 40-60% 10-30% 0-10%
Meget Høj 40-60% 10-30% 0-10% 0-10%
 
Klik her og kom til toppen af siden4. Aktier, bredt funderet Under 3 år 3-7 år 7- 12 år Over 12 år
Meget Lav 0% 0% 10-20% 20-40%
Lav 0% 10-20% 20-40% 40-60%
Mellem 10-20% 20-40% 40-60% 70-90%
Høj 20-40% 40-60% 70-90% 80-100%
Meget Høj 40-60% 70-90% 80-100% 80-100%
 
Klik her og kom til toppen af siden5. Aktier, specifikke Under 3 år 3-7 år 7- 12 år Over 12 år
Meget Lav 0% 0% 0% 0%
Lav 0% 0% 0% 0-10%
Mellem 0% 0% 0-10% 0-15%
Høj 0% 0-10% 0-15% 0-20%
Meget Høj 0-10% 0-15% 0-20% 0-20%


Klik her og kom til toppen af siden 6. Forklaringer
 
Obligationer Er en fælles betegnelse for investeringer i investeringsbeviser,
der investerer i mellemlange obligationer
- f.eks. Lån & Spar Invest afdeling Obligationer.
 
Aktier, bredt funderet Er en fælles betegnelse for investeringer i investeringsbeviser,
der investerer bredt i aktier
- f.eks. Lån & Spar Invest afdelingerne Danmark,
Europa og Verden.
 
Aktier, specifikke Er en fælles betegnelse for investeringer i investeringsbeviser,
der investerer i afgrænsede geografiske områder eller indenfor
specifikke brancher
 
Blandede investeringer Er en fælles betegnelse for investeringer i investeringsbeviser,
der investerer i både aktier og obligationer
- f.eks. Lån & Spar Mix Invest Balance 20, 40, 60 og 80.