Tue Dec 18 20:06:20 CET 2018
Privat
Erhverv

Testpolitik i Lån & Spar

Lån & Spars testpolitik skal:

  • sikre, at individuelle og organisatoriske interesser varetages.

  • sikre, at misbrug undgås.

  • sikre, at de test, der anvendes, er af forsvarlig, dokumenteret kvalitet.

  • dokumentere interessen for og villighed til at udøve professionel håndtering af test.

  • sikre at brugen af test er passende i den givne situation.

  • sikre, at test ikke er diskriminerende og unfair.

  • sikre, at bedømmelser er baseret på forskellige data.

  • sikre, at test kun håndteres af kvalificeret personale

Lån & Spars testpolitik er udarbejdet på baggrund af retningslinjer fra Dansk Psykolog Forening. Nedenfor kan du læse mere dybdegående om Lån & Spars testpolitik:Hvilken test anvendes i Lån & Spar?Thomas PPA analysen er ikke en dybdepsykologisk persontest, men et struktureret interviewværktøj, der præcist og nuanceret reflekterer testpersonens adfærdsmæssige stil i arbejdssituationen.

Thomas PPA analysen udfyldes via internettet.

Thomas PPA analysen består af et spørgeskema med 96 ord, opdelt i 24 rækker. Testpersonen vælger, i hver række 1 ord, der beskriver personen BEDST og 1 ord, der beskriver personen DÅRLIGST.

Testen kaldes en DISC-profil, da testen måler på 4 overordnede parametre: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Compliance (tilpasningsdygtighed).

Hvornår bruger Lån & Spar tests?

Thomas PPA analysen anvendes i rekrutteringsfasen.

Tolkning af testresultatetTestbrugeren skal aldrig basere beslutninger om ansættelse alene på baggrund af testresultatet. Ved en personvurdering anvendes også ansøgning, interview, referencer m.m. udover test.

Testbrugeren skal bruge testresultater som en række hypoteser, der danner udgangspunkt for en videre dialog.

Testbrugeren skal undgå at stemple eller stereorype testpersonen.

Testbrugeren skal være fortrolig med testens vejledning i brug og tolkning af testresultatet.

Sikkerhed i benyttelse af testmateriale og testscorerTestresultatet foreligger elektronisk i form af rapporter og grafer hos www. thomasinternational.net

Adgang til testmaterialet kan kun fås via en personlig adgangskode og password.

Adgangskode og password er kun udleveret til HR afdelingen.

Hvem kan administrere, bedømme og tolke tests?HR Afdelingen
Kvalifikationskrav for testbrugereAlle testbrugere skal være certificeret i Thomas PPA.

Uddannelse af testbrugereAlle testbrugere er uddannet og certificeret i at anvende Thomas PPA.

Forberedelse af testpersonerTestbrugeren:
- informerer, at testresultatet alene ikke danner grundlag for bedømmelse eller beslutning.

- oplyser testpersonen om formålet med testen, dens beskaffenhed og hvem testresultaterne vil blive rapporteret til.

- meddeler, hvornår testen vil blive foretaget, og hvornår resultaterne vil foreligge.

- sørger for, at testpersonen er klar over, at test er en betingelse for ansættelse i Lån & Spar.

- informerer om, at der vil ske en dialog og mundtlig tilbagemelding på testresultaterne så snart som muligt efter testtagning.

- informerer testpersonen om, at resultater er fortrolige inden for rammerne af landets love og god skik.

- informerer testpersonen om, hvor længe scorer og baggrundsmateriale vil blive opbevaret, hvem der vil få adgang til dem, og hvordan de destrueres.

Adgang til resultater og fortrolighed med hensyn til testscorerTestresultatet er fortroligt. Det er kun HR Partneren, testpersonen og lederen, der kender testresultatet.

Testresultatet udleveres ikke på skrift til hverken leder eller testperson, men opbevares i et aflåst, brandsikret skab i HR.

Opbevaring og destruktion af testscorer og baggrundsmaterialeTestresultater for kandidater, der ansættes, opbevares i 3 måneder efter test-udførelse, hvorefter det destrueres, medmindre der foreligger et åbenlyst formål og et samtykke fra testpersonens side, jævnfør lov om private registre.

Testresultater for kandidater, der ikke ansættes, destrueres umiddelbart efter feedbacken til testpersoner.

Testresultatet for kandidater, der ansættes opbevares i et aflåst, brandsikret skab i HR afdelingen.

Testpersonen skal give tilladelse til, at HR afdelingen opbevarer testen i 6 måneder.

De elektroniske rapporter slettes også efter 6 måneder på
www. thomasinternational.net og www.shl.com.

Feedback til testpersonerFeedbacken foregår mellem HR Partneren og testpersonen.

Feedback til testpersoner foregår som hovedregel ansigt til ansigt. I visse situationer kan det være nødvendigt at give feedback til testpersoner via telefonen.

Der skal gives konstruktiv feedback med balance mellem testpersonens styrker og udviklingspunkter.

Der udprintes skriftlige rapporter til brug for feedback. Rapporterne udleveres ikke til testperson eller leder.

Dialog om testresultat med testpersonDer skal altid være en dialog om testresultatet mellem testtager og testperson.

Ansvar for testpersoner før, under og efter testsessionenTestbruger skal:
- skabe behagelige rammer for testpersonen. Dvs. være opmærksom på forstyrrelser, temperatur, lys, adgang til drikkevarer, pauser o. lign.

- agere på en måde, der reducerer testpersonens nervøsitet og stressfølelse samt være opmærksom på tegn på træthed, stress, nervøsitet eller behov for hjælp.

- tillade tilstrækkelig tid til at gennemgå eksempler.

- kommunikere testresultatet klart og præcist.

Drøftelse og godkendelse af testpolitikTestpolitikken er drøftet og godkendt i HR afdelingen.

SU og Lån & Spars direktion er orienteret om testpolitikken.

Testpolitikken i Lån & Spar skal regelmæssigt diskuteres og opdateres i takt med udviklingen inden for testning eller ændringer i udførelsespraksis.

Ovenstående testpolitik er godkendt 2013

Adgang til testpolitikAlle relevante parter skal have adgang til og være informeret om ovenstående testpolitik.

Testpolitikken er tilgængelig i medarbejderhåndbogenTilbage

Job i Lån & Spar Bank

Hvis du har lyst, så har du alle muligheder i Lån & Spar

Læs mere

Gode råd inden du søger

Vi har samlet nogle praktiske informationer og gode råd til din ansøgning og dit CV.

Læs de gode råd her

Mød kollegerne

Her kan du møde nogle af kollegerne i Lån & Spar.

Læs mere

Rekrutteringsproces

Her gennemgår vi vores rekrutteringsproces, så du ved, hvad du kan forvente af os.

Læs mere

Medarbejderudvikling

Glade medarbejdere giver glade kunder. Læs mere om, hvordan vi arbejder med medarbejderudvikling.

Læs mere