Privat
Erhverv
Om Lån & Spar
Sun Apr 30 18:43:41 CEST 2017

Ønsker du at klage over Lån & Spar Bank?

Hvis du har en uoverensstemmelse, om et forretningsforhold med banken, skal du altid først kontakte dit rådgivningscenter.

Fører henvendelsen ikke til et tilfredsstillende resultat for dig, kan du sende en skriftlig klage til bankens klageansvarlige:

Lån & Spar Bank
Juridisk afdeling
Højbro Plads 9-11
1200 København K

eller

e-mail: juridisk@lsb.dk

Tlf.: 3378 2000
Fax: 3378 2007

Læs mere om forretningsbetingelser.


EU-Kommissionens online klageportal, kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er kunde med bopæl i et andet EU-land.

Klage skal sendes fra http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse juridisk@lsb.dk.

Fører din henvendelse ikke til en tilfredsstillende løsning for dig, kan du vælge at indbringe klagen til:

Pengeinstitutankenævnet
Amaliegade 8 B, 2. sal
Postboks 9029
1022 København K

tlf. 35 43 63 33

www.fanke.dk


Kundeservice

3378 2000

Netbank spørgsmål

3378 1929


Ring mig op

Undgå lang ventetid i telefonen

Ring til dit rådgivningscenter