Thu Dec 13 10:14:55 CET 2018
Privat
Erhverv

Bestyrelsen i Lån & Spar Bank


Bestyrelsesformand

Navn:Anders Bondo Christensen
Valgt til bestyrelsen:25.03.2003
Stillingsbetegnelse:Formand (Danmarks Lærerforening)
Bestyrelseshverv:Formand:
Lærernes Centralorganisation
Forhandlingsfællesskabet
Stats- og kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)
FTF-K
Lærernes Pension
LPA Holding
FS Design
A/S Hotel Frederiksdal

Bestyrelsesmedlem:FTF
Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU)
Fonden for Entreprenørskab (tidl. Young Enterprise)
Ulandssekretariatet
Nordiske Lærerorganisationers Samråd (NLS)
Bestyrelsens 1. næstformand

Navn:Claus Oxfeldt
Valgt til bestyrelsen:09.03.2015
Stillingsbetegnelse:Forbundsformand - Politiforbundet
Bestyrelseshverv:Næstformand:
Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO 10)

Bestyrelsesmedlem:Forbrugsforeningen af 1886
Tjenestemændenes Låneforening
Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)
PFA
Lån & Spar Fond
Bestyrelsens 2. næstformand

Navn:Lars Qvistgaard
Valgt til bestyrelsen:07.03.2016
Stillingsbetegnelse:Formand (Akademikerne)
Bestyrelseshverv:Formand:
Akademikerne

Næstformand:
Juristernes og Økonomernes Pensionskasse
(fratrådt den 18. april 2016)
Bestyrelsesmedlem:ATP
Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)
Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU)
Forhandlingsfællesskabet
Bestyrelsesmedlem

Navn:Jørn Rise Andersen

Valgt til bestyrelsen:18.03.2009

Stillingsbetegnelse:Forbundsformand (Dansk Told og Skatteforbund)

Bestyrelseshverv:Formand:
Dansk Told og Skatteforbunds Fælleslegat

Bestyrelsesformand:
Tjenestemændenes Låneforening

Bestyrelsesnæstformand:
Interesseforeningen

Bestyrelsesmedlem:Tjenestemændenes Forsikring
Interesseforeningen
Fonden af 1844
Bestyrelsesmedlem

Navn:Grete Christensen
Valgt til bestyrelsen:08.03.2010
Stillingsbetegnelse:Formand (Dansk Sygeplejeråd)
Bestyrelseshverv:Formand:
Sundhedskartellet
Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S
Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden SSN
Forbrugsforeningen af 1886
A/S Knudemosen

Næstformand:
Hotel Koldingfjord A/S
Pensionskassernes Administration A/S (PKA A/S)
Pensionskassen for sygeplejersker og lægesekretærer

Bestyrelsesmedlem:Bestyrelsesmedlem:
FTF
Forhandlingsfællesskabet
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Ulandssekretariatet
Bestyrelsesmedlem

Navn:Henrik Horup
Valgt til bestyrelsen:11.03.2013
Stillingsbetegnelse:Forbundsformand (Dansk Jernbaneforbund)
Bestyrelseshverv:Bestyrelsesformand:
MIN A-kasse
Tjenestemændenes Forsikring
Interesseforeningen Afd. 1
Interesseforeningen Afd. 17

Næstformand:
Tjenestemændenes Låneforening

Bestyrelsesmedlem:Europæisk Transportarbejder Forbund (ETF)
Nordisk Transportarbejder Forbund (NTF) (sektionsformand)
Branchebestyrelsen Pension Danmark
Sampension (Kundegruppen for Statsansatte)
Dan Ejendoms Service A/S
Låneforeningen 1883
Tryghedsgruppen smba
Kapitalforeningen Tryg Invest Funds

Andre tillidshverv:Repræsentantskabsmedlem:
Tryghedsgruppen, Syddanmark
Bestyrelsesmedlem

Navn:Jens Kragh
Valgt til bestyrelsen:07.03.2016
Stillingsbetegnelse:Direktør (FTF)
Andre tillidshverv:Medlem af ATP's repræsentantskab
Bestyrelsesmedlem

Navn:Anne Mette Toftegaard
Valgt til bestyrelsen:12.03.2018
Stillingsbetegnelse:Adm. direktør for LB Foreningen FMBA
Adm. direktør i LB Forsikring A/S

Bestyrelseshverv:Lærernes Pension
Forsikring og Pension
Forsikringsakademiet
LB-IT A/S
Formand for Revisionsudvalget i LSB
Bestyrelsesmedlem

Navn:Susan Broager

Valgt til bestyrelsen:12.03.2018

Stillingsbetegnelse:Supportmedarbejder

Bestyrelseshverv:Kreds øst Bestyrelse (Finansforbundet)
Andre tillidshverv:Fællestillidsmand, Lån & Spar
Arbejdsmiljørepræsentant, Lån & Spar
B-side, næstformand i SU, Lån & Spar
Bestyrelsesmedlem

Navn:Carsten Mærsk Clausen
Valgt til bestyrelsen:17.03.2014
Stillingsbetegnelse:Analytiker
Bestyrelseshverv:Lån & Spar Fond

Andre tillidshverv:Mærsk Consulting v/C Mærsk
Bestyrelsesmedlem

Navn:Klaus Jespersen

Valgt til bestyrelsen:08.03.2010

Stillingsbetegnelse:Finansiel rådgiver

Andre tillidshverv:Repræsentantskabsmedlem:
Glentevejs Antennelaug
Bestyrelsesmedlem

Navn:Karsten Poul Jørgensen
Valgt til bestyrelsen:17.03.2014
Stillingsbetegnelse:SouschefRevisionsudvalget

Udvalg : Bankens bestyrelse
Formand : Anne Mette Toftegaard

Anne Mette Toftegaard er det uafhængige medlem af revisionsudvalget og opfylder kvalifikationskravet i medfør af sin erhvervserfaring.

Kommissorium for revisionsudvalget

Aflønningsudvalget

Udvalget: Bankens bestyrelse.
Formand: Anders Bondo Christensen.

Kommissorium for aflønningsudvalget