Privat
Erhverv
Om Lån & Spar
Tue Oct 17 00:22:55 CEST 2017

Direktionen i Lån & Spar Bank


Administrerende direktør

Navn:John Christiansen, 51 år


Tiltrådt:01.02.2007

Stillingsbetegnelse:Administrerende direktør

Bestyrelseshverv:Næstformand:
Skandinavisk Data Center A/S
Lokale Pengeinstitutter

Bestyrelsesmedlem:Finansrådet
KAB
VP Securities

Andre tillidshverv:Repræsentantskabsmedlem Det Private Beredskab

Uddannelse:Bankuddannet
Merkonom i Finansiering og Kreditvæsen
Stats.aut. ejendomsmægler
Bankdirektør

Navn:Jesper Schiøler, 48 år


Tiltrådt:01.11 1990

Udnævnt til bankdirektør: 01.10.2005

Stillingsbetegnelse:Bankdirektør

Bestyrelseshverv:Formand:
BOKIS

Bestyrelsesmedlem:Pensionskassen for Teknikum- og Diplomingeniører
Swipp Holding ApS

Uddannelse:Bankuddannet
HD i Afsætning fra CBS
Executive MBA fra Scandinavian International Management Institute (SIMI)
Se også...

Bestyrelsen i Lån & Spar Bank

Organisationsdiagram