Sat Nov 17 14:10:41 CET 2018
Privat
Erhverv

Ejerkredsen i Lån & Spar Bank

Størstedelen af aktierne i Lån & Spar Bank er ejet af faglige organisationer og institutionelle investorer.


Følgende aktionærer har i henhold til Selskabsloven §55 anmeldt at eje 5 % eller mere af aktiekapitalen:

  • LB Forsikring

  • Politiforbundet

  • Pensionskasser tilknyttet PKA

  • Danmarks LærerforeningAktionæroverenskomst
De faglige organisationer har indgået aktionæroverenskomster, der betyder, at deres aktier normalt kun omsættes inden for denne kreds af aktionærer.

Læs mere om aktionæroverenskomsterne