Sat Dec 16 16:05:57 CET 2017
Privat
Erhverv

Corporate Governance

Anbefalinger for god selskabsledelse
Corporate Governance handler om god selskabsledelse, vores mål, overordnede principper, strukturer og ansvarlighed.

"Komitéen for god Selskabsledelse" arbejder for at fremme udviklingen i god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber.

Komitéen opdaterede i maj 2013 anbefalingerne. De hidtidige 78 anbefalinger blev reduceret til 47 anbefalinger. Anbefalingerne kan ses på www.corporategovernance.dk

I Lån & Spar Bank lever vi op til komitéens anbefalinger. Bestyrelsen har i 2017 offentliggjort en redegørelse for bankens efterlevelse af anbefalingerne. Læs implementering af anbefalingerne


Undtagelser fra anbefalingerne
Vi følger "Anbefalinger om god selskabsledelse" fra Komitéen, idet dog to anbefalinger følges delvist:

3.1.2 om nominering af kandidater til bestyrelsen, og
3.1.3 om beskrivelse af opstillede kandidater til bestyrelsen.

Lån & Spar Banks repræsentantskab har valgt at indstille bestyrelsesmedlemmer, der normalt er formænd for danske lønmodtagerorganisationer. Herved sikrer repræsentantskabet, at bestyrelsen består af personer, der har tæt føling med danske lønmodtagere og løbende er i tæt kontakt med såvel den politiske som den administrative ledelse i landet.

Omkring 62 % af bankens aktiekapital indgår i en aktionæroverenskomst mellem 72 faglige organisationer og institutionelle investorer. Disse aktionærer ønsker bankens mission ført ud i livet, og er derfor enige om ikke at afhænde deres aktier ud af denne kreds. Bestyrelsen vil forbeholde sig retten til - uden at forelægge det for aktionærerne - at afvise et overtagelsestilbud med henvisning til den foreliggende aktionæroverenskomst.

På bankens generalforsamlinger orienterer bestyrelsen løbende om, at den er afvisende over for overtagelsestilbud.


Finansrådets ledelseskodeks
Vi følger Finansrådets ledelseskodeks fra november 2013.

Bestyrelsen har i 2017 offentliggjort en redegørelse for Lån & Spars efterlevelse af anbefalingerne - Læs implementering af anbefalingerne

Vision og mission

Lån & Spar Banks mission er at være et attraktivt valg ud fra den personlige oplevelse.

Læs mere