Privat
Erhverv
Om Lån & Spar
Sun Apr 30 18:48:13 CEST 2017

Pressemeddelelser  • 20170209
  • Lån & Spar Bank regnskab 2016

    Årets resultat udgør et overskud på 139 mio. kr. efter skat.

    Læs mere

Pressekontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte underdirektør Keld Thornæs:

Telefon:
Mobil:
E- mail:
3378 2046
2078 3735
kth@lsb.dk

Pengeinstitutankenævnet

Banken følger som alt overvejende hovedregel Pengeinstitutankenævnets kendelser.