Sat Mar 24 03:20:44 CET 2018
Privat
Erhverv

Pressemeddelelser  • 8. februar 2018
  • Lån & Spar Bank regnskab 2017

    Årets resultat for Lån & Spar Bank udgør et overskud på 215 mio. kr. før skat.

    Læs mere

Pressekontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte underdirektør Keld Thornæs:

Telefon:
Mobil:
E- mail:
3378 2046
2078 3735
kth@lsb.dk

Pengeinstitutankenævnet

Banken følger som alt overvejende hovedregel Pengeinstitutankenævnets kendelser.