Thu Jan 24 09:07:48 CET 2019
Privat
Erhverv

Selvrisiko for privatkunder

Sikkerhedsgaranti
Vores sikkerhedsgaranti går ud på, at vi betaler den selvrisiko på 1.200 kr., du ellers skulle betale, hvis dine konti hos os bliver misbrugt via internettet, og du ikke selv har handlet uforsvarligt.
Garantien betyder, at du kan føle dig helt tryg ved at være kunde i Lån & Spar, så længe du overholder reglerne om at holde din kode hemmelig osv.

Det med småt
- hvornår dækker vores sikkerhedsgaranti så ikke?
Selv om vi har en sikkerhedsgaranti, hæfter du med op til 8.000 kr. for misbrug af dine konti, hvis:

  • du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort misbruget,
  • du har undladt at spærre adgangen til dine konti snarest muligt efter, at du har fået kendskab til, at en person uberettiget har fået kendskab til dine koder, og/eller
  • du har oplyst din personlige og hemmelige kode til den person, der har misbrugt dine konti, og du ikke hæfter ubegrænset, jf. nedenfor.

Du hæfter ubegrænset, hvis du bevidst har oplyst koden til den person, der har misbrugt dine konti, og det er sket under omstændigheder, hvor du indså eller burde indse, at der var en nærliggende fare for misbrug.

Lån & Spar er naturligvis også omfattet af de almindelige lovmæssige krav til et pengeinstitut og er medlem af indskydergarantifonden.

Erhvervskunder
Ovenstående regler for privatkunder gælder ikke for erhvervskunder. Vær opmærksom på, at vi ikke dækker tab for erhvervskunder jvf. almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere om sikkerhed for erhvervskunder

Indskydergarantifonden

Indskydergarantifonden er en privat selvejende institution, der har til formål i videst muligt omfang at sikre kunder i danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller fondsmæglerselskaber imod tab, selvom instituttet eller selskabet skulle gå i betalingsstandsning.

Læs mere