En vægt der balancerer

Lave renter gavner boligejere og investorer

En ny konverteringsbølge blandt boligejere med realkreditlån er sandsynligvis på vej. Det kan betyde rekordstore besparelser for boligejerne. Samtidig er investorerne ved at have indhentet aktietabene fra 2018 på grund af stigninger i år.

2019 har indtil nu været præget af, at renterne falder og falder. Det skyldes den igangværende handelskrig mellem USA og Kina.

De rekordlave renter betyder, at der har åbnet sig et gyldent vindue frem til slutningen af juli for de boligejere, der har konvertering af realkreditlån som favoritsport.

Udbyderne af realkreditlån forventer rentefald på både F1, F3 og F5 i forhold til den rente, boligejerne betaler i dag. På F5-lånet er der endda en god sandsynlighed for, at renten kan ende i minus. Det taler alt sammen for, at nye rekorder er på vej: Hidtil største konverteringsbølge, hidtil største besparelser for boligejerne.

Mange investorers 2018-tab er opvejet

Rentefaldet har også stor betydning for de finansielle markeder. Mange investorer kan glæde sig over, at deres tab på aktier i slutningen af 2018 nu er opvejet af stigningerne i de første måneder af 2019. 

De mange, som har tilmeldt sig automatisk rebalancering af deres investeringer, har haft store gevinster af kursfaldene på aktier i 2018 og de efterfølgende stigninger i år. 

Forklaringen er, at kursfaldene udløste køb af flere aktier, så aktieandelen var intakt i forhold til den ønskede risikoprofil. Fordi aktiekurserne nu er steget, har investorerne kunne hente gevinsten via en større aktiebeholdning. En automatisk rebalancering her i juni har bragt aktieandelen tilbage på det oprindelige niveau. Dermed er gevinsten taget hjem og sikret.

Konvertering og rebalancering minder om hinanden

Konverteringer af boligfinansiering og automatisk rebalancering af investeringer minder på mange måder om hinanden.

De konverteringer, vi har oplevet de senere år, har været til lavere og lavere renter. Det giver en betydelig lettelse i de løbende udgifter, så det er let at beslutte sig for. Den store gevinst ved konverteringen kommer dog først, hvis renten stiger igen.

Tænk hvis renten steg 2 % og restgælden – kursen på det 1 % obligationslån man kan konvertere til i disse dage – faldt med 20 %. Så ville man kunne skære 20 % af gælden ved at konvertere op til sit gamle lån. I den mellemliggende periode havde man oven i købet haft lavere løbende udgifter til lånet.

Rebalancering virker efter samme princip. Hvis du er privat investor, er det en effektiv og sikker metode til at sikre afkast og stabilitet, samtidig med at du holder fast i den risikoprofil, du har besluttet. Historiske analyser viser, at man kan opnå et merafkast på omkring 1 % efter omkostninger ved at rebalancere med jævne mellemrum f.eks. et par gange årligt.

Vil du høre mere om mulighederne for at konverter ned til et 1 % realkreditlån, eller mulighederne for automatiske at få rebalanceret dine investeringer så kontakt din rådgiver.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.