Folk i bevægelse

juni 2019

BoligNyt - Boligmarkedet stabiliseres


Af Karsten Poul Jørgensen, Boligøkonom i Lån & Spar

Rentebilledet er fuldstændig vendt på hovedet i løbet af de sidste 6 måneder. Fra en generel forventning om, at renterne ville begynde at stige, har den internationale økonomiske afmatning samt den fortsat lave inflation betydet, at markedet nu igen forventer lavere renter i både USA og Europa.

Den amerikanske centralbank FED har hævet styringsrenten otte gange siden slutningen af 2016, men nu er billedet vendt, så vi forventer 2-3 rentesænkninger i løbet af 2. halvår 2019.

Den Europæiske Centralbank var begyndt at varme op til renteforhøjelser, men også her er billedet vendt, så vi forventer yderligere lempelser og måske endda en rentesænkning, når ECB mødes i september.

Vi forventer således et nedadgående pres på både de korte og de lange renter på 3-6 måneders sigt. Usikkerheden er stor, og billedet kan hurtigt vende igen.  

Ejerboligmarkedet

Tallene fra Boligmarkedsstatistikken for 1. kvartal 2019 viser et boligmarked, hvor priserne på både huse og lejligheder stabiliserer sig. Flere års prisstigninger på huse og prisfaldene på ejerlejligheder er begge nu fladet ud.

Prisfaldet på ejerlejligheder, som blev ret markant i slutningen af 2018, ser lige nu ud til at holde en pause. De stadig lavere renter er med til at holde hånden under markedet indtil videre. Der handles fortsat færre ejerlejligheder i de største byer, og vi har tidligere påpeget, at netop det kunne føre til prisfald. Samtidig begynder boligskattereformen at nærme sig implementering (1. januar 2021), og det forventes, at beskatningen af ejerlejligheder i de største byer vil stige pænt, hvilket kan presse priserne længere ned.

Efter 5-6 års meget kraftige prisstigninger på ejerlejligheder især i København og Aarhus, har priserne nået et niveau, hvor færre har råd til at være med. Strammere regulering med krav til både udbetaling, opsparing og lånevalg har derfor helt naturligt givet faldende priser de dyreste steder.

Modsat er udviklingen for parcel- og rækkehuse fortsat ganske positiv. Priserne er faldet lidt enkelte steder, men det brede billede er fortsat et boligmarked, hvor priserne stiger 2-4 % om året og understøttes af stigende beskæftigelse, stigende indkomster og lave renter. 

Årlig vækst i boligpriserne

     
 Parcel- og rækkehuse 2017 2018  2019-åtd
 København by 10,7%   6,5%  -1,1%
 Københavns omegn 4,5%  3,5%   2,6%
 Nordsjælland 5,6%  4,6%   3,5%
 Bornholm 3,0%  2,4%   -4,5%
 Østsjælland 6,5%  3,0%   -1,2%
 Vest- og Sydsjælland 6,8%  4,5%   1,5%
 Fyn 2,3%  5,2%   2,3%
 Sydjylland 2,4% 3,6%   -0,1%
 Østjylland 2,8%  4,8%   2,4%
 Vestjylland 4,5%  4,8%   -2,9%
 Nordjylland 8,9%  -5,4%   1,4%
       
 Ejerlejligheder      
 København by 10,4% 0,7%  -0,9%
 Odense 8,9% 11,2%  3,3%
 Aarhus 6,9% 1,9%  2,1%
 Aalborg 9,0% -6,1%  -6,6%

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.