LSB logo

Solid kundevækst i Lån & Spar giver vækst på toplinjen

God fremgang i toplinjen i Lån & Spar giver en basisindtjening på 89 mio. kr første halvår af 2018.

Til trods for en solid kundevækst falder basisindtjeningen i banken med 1,3 mio. kr. i forhold til samme periode i 2017. Kundevæksten, sammen med en forøgelse af
forretningsomfanget med de eksisterende kunder, giver Lån & Spar en forrentning af egenkapitalen på 13,1 %, og et samlet resultat på 72,1 mio. kr.

Lån & Spar oplever fortsat en stor interesse fra nye kunder, som er med til at øge forretningsomfanget i banken. Til trods for et øget forretningsomfang er basisindtjeningen før nedskrivninger mindre end samme periode sidste år. Den er opgjort til 97,6 mio. kr., hvilket er 5,3 mio. kr. mindre. Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med resultatet og siger:

”Jeg er godt tilfreds med, at vi fortsætter med at byde velkommen til mange nye kunder i banken. Tilgangen af nye kunder, og et forøget forretningsomfang med de eksisterende kunder, har sikret vækst i vores netto rente- og gebyrindtægter, men desværre kan den positive effekt fra kundetilgangen ikke modvirke den faldende rentemarginal. Det betyder, at vores vækst ikke helt kan modsvare et stigende omkostningsniveau på den korte bane.” 

Bankens udlån er øget med 11 %, og er opgjort til 12,9 mia. kr. Bankens indlån fortsætter også med at stige, og øges ligeledes med 11 % til 18,4 mia. kr. Bankens omkostninger er steget med 8 %, og er opgjort til 290 mio. kr.

”I det seneste år, har vi øget antallet af medarbejdere i såvel vores kundevendte funktioner som i vores stabsfunktioner. Den øgede mængde af lovgivning og regulering bevirker, at det er nødvendigt at have flere ansatte, så vi kan imødekomme kravene herfra. Samtidig har vi investeret i at ansætte flere unge mennesker og oplære dem til finansielle rådgivere. Så det sammen med øgede investeringer i IT området betyder, at vi får en stigning i vores omkostninger.” siger adm. direktør John Christiansen.