Udsigt over København

Boligmarkedet trodser enhver logik!

På trods af kraftigt stigende smitte både herhjemme og ud over verden ser markederne positivt på fremtiden. Optimismen forbundet med corona-vacciner og forhåbningen om, at vi i løbet af foråret vil kunne vende tilbage til en mere normal hverdag dominerer. Makro-nøgletallene ser fortsat fornuftige ud, hvilket understøtter optimismen. Kerneinflationen i EURO-området har sat ny bundrekord her i efteråret, så rentestigninger ligger LANGT ude i fremtiden. Der sker fortsat massiv støtte til økonomierne fra regeringerne rundt omkring, og centralbankerne gør alt hvad de kan for at holde renterne nede.

Den amerikanske centralbank FED fastslog på deres møde tidligere i december, at renten holdes på det nuværende niveau i lang tid endnu – formentlig helt ind i 2022 eller 2023.

ECB har også i december annonceret en forlængelse af sit opkøbsprogram for at holde renterne nede, og bliver som minimum ved til slutningen af marts 2022, eller så længe Corona-virus sætter sit præg på økonomien.

Renterne forventes således at være stort set uændrede langt ind i 2021.

 

Gns. ugentlig obligationsrente 2013-2020

Karsten Poul Jørgensen
Karsten Poul Jørgensen
Boligøkonom i Lån & Spar
3378 2353

Ejerboligmarkedet

Tallene fra Boligmarkedsstatistikken for 3. kvartal 2020 viser et boligmarked med fuld drøn på. Der bliver handlet historisk mange boliger, og prisstigningerne er taget til hen over sommeren og starten af efteråret - på trods af Corona-krisen. Al logik ville i lyset af krisen tilsige en mere afdæmpet udvikling på boligmarkedet, men boligkøberne vil det åbenbart anderledes.

Priserne på ejerlejligheder stiger nu igen kraftigt, og det går igen hurtigst i København og Aarhus. Så hurtigt, at nogle igen begynder at løfte øjenbrynene i bekymring over en potentiel prisboble.

Udviklingen for parcel- og rækkehuse er positiv over en bred kam. Det er kun Nordjylland, der ikke har oplevet stigende priser i 2020, og kun to landsdele (Nordjylland og Vestjylland) har ikke oplevet prisstigninger på mere end 10 % i løbet af de seneste 3 år. Igen ser det ud til at være områderne omkring landets to største byer, der fører an i udviklingen.

Udsigten for 2021 er selvsagt usikker. Men meget tyder på, at boligmarkedet vil stå igennem Corona-krisen og fortsætte de positive takter efterhånden, som vaccinerne rulles ud og forhåbentlig fører til at pandemien vil sætte et mindre og mindre præg på den økonomiske udvikling igennem 2021. Vi er således optimistiske og forventer prisstigninger på 3-4 % i 2021.

Årlig vækst i boligpriserne

Parcel-/rækkehuse

2018

2019

2020-åtd

København by

6,2 %

4,7 %

1,8 %

Københavns omegn

3,7 %

3,0 %

6,8 %

Nordsjælland

4,3 %

4,3 %

6,0 %

Bornholm

1,9 %

1,2 %

13,1 %

Østsjælland

3,2 %

4,3 %

5,2 %

Vest- og Sydsjælland

4,2 %

3,1 %

2,7 %

Fyn

5,2 %

3,6 %

1,5 %

Sydjylland

3,1 %

5,6 %

2,7 %

Østjylland

4,7 %

3,5 %

4,7 %

Vestjylland

4,9 %

1,7 %

1,3 %

Nordjylland

-5,3 %

5,8 %

-0,5 %

Ejerlejligheder

 

 

 

København by

0,5 %

2,9 %

5,8 %

Odense

11,2 %

8,0 %

3,1 %

Aarhus

0,9 %

2,3 %

8,0 %

Aalborg

-6,7 %

1,8 %

0,4 %


Dette materiale er udarbejdet af Lån & Spar Bank A/S – CVR nr. 13538530 - på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Kilderne anses for pålidelige og er omhyggeligt gennemgået, men Lån & Spar Bank garanterer ikke for materialets fuldkommenhed eller nøjagtighed.
Materialet er ikke og skal ikke opfattes som en opfordring til eller et tilbud om at købe eller sælge, og Lån & Spar påtager sig intet ansvar for transaktioner foretaget på baggrund af materialet. Vurderinger i materialet kan ændres uden varsel. Eftertryk er tilladt med tydelig kildeangivelse. 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.