Christiansborg

Det betyder den nye finanslov for dig


Den nye finanslov for 2021 er klar med initiativer for 16 mia. kroner. Langt de fleste penge er øremærket efteruddannelse og omstilling af minkbranchen og Københavns Lufthavn, men der er også sat penge af til forhøjet boligjobfradrag og så kan de sidste to ugers feriepenge udbetales til foråret.

Her er nogle af de punkter fra aftalen, som kan få betydning for dig som privatkunde.

 

Håndværkerfradraget mere end fordoblet

Boligjobordningen - også kendt som håndværkerfradraget - er blevet forhøjet markant med den nye finanslov. Det sker som forsøg på at hjælpe den corona-ramte servicebranche og at sætte gang i den grønne omstilling.

Den helt store ændring er, at fradraget for serviceydelser går fra 6.400 kr. til 25.000 kr. pr. person. Det betyder, at en familie med to voksne i 2021 kan fratrække lønudgiften på 50.000 kr. til serviceydelser som rengøring, børnepasning og havearbejde i modsætning til 12.400 kr. i år. De 25.000 kan også i stedet anvendes til forbedringer i ejerboligen.

 

Få udbetalt to ugers indefrosne feriepenge

Der er ligeledes indgået aftale om, at 3 mio. lønmodtagere kan få udbetalt de resterende to uger af deres indefrosne feriepenge. Det er en udbetaling af cirka 24 mia. kroner efter skat, hvilket svarer til en gennemsnitlig udbetaling på 9.000 kr. efter skat pr. lønmodtager.

 

Billigere at skifte til elbil

I den nye finanslov er der også blevet reserveret 3 mia. kroner til udvalgte grønne initiativer. Denne del af aftalen kan især have interesse for boligejere og alle dem, der overvejer at skifte til en elbil. En øget pulje skal nemlig gå til udfasning af olie- og gasfyr, tilskud til grønne boligforbedringer samt flere ladestandere til el-biler.

 

Restauranter og biografer bliver styrket

Partierne er også blevet enige om at styrke oplevelsesøkonomien, som fortsat lider hårdt. Derfor har de sat 250 mio. kr. af til at fritage lønmodtagere for at betale indkomstskat af arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesindustrien. Det gælder gavekort op til 1.200 kr. om året, som kan bruges på hoteller, restauranter og forlystelser samt teater- og biografforestillinger.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.