Mand med tablet

2019 har været et godt investeringsår, men hvad med fremtiden?

Af Kai Lindberg, cheføkonom i Lån & Spar

2019 gav gode afkast på de fleste typer investeringer. Brede aktieinvesteringer gav mellem 11% og 24% efter omkostninger afhængig af, om det var danske, europæiske, globale eller emerging markets aktier, man investerede i. Obligationsinvestorer fik tilsvarende afkast på mellem 1,3% og 12% efter omkostninger afhængig af, om det var danske obligationer eller High Yield erhvervsobligationer, og hvilken risiko man påtog sig.

2019 var præget af usikkerhed. Tyskland og Europa var på vej ind i en lavkonjunktur. Brexit underholdt med drama i stor stil. USA skabte usikkerhed om frihandel eller protektionisme.

 

Hvad kan vi vente os af fremtiden?

Her i 2020 har en samlet dansk finanssektor udstukket nye retningslinjer for, hvor store afkast vi kan forvente os i fremtiden – de såkaldte samfundsforudsætninger.

Et realistisk bud på afkastene de kommende 10 år – før omkostninger – er 5,5% per år for brede aktiebaserede investeringsprodukter. High Yield erhvervsobligationer kan forventes at give 3,3%, og helt traditionelle danske stats- og realkreditobligationer må regne med et afkast på 0,3%.

Det er naturligvis langt fra sikkert, at det kommer til at gå sådan, og det er med sikkerhed sådan, at der år for år vil være store variationer i afkastene. Og så skal man huske, at det er afkast før omkostninger, så realistisk set skal der trækkes 0,5 til 2% fra afhængig af, hvad man investerer i.

Verden ændrer sig nok også væsentligt på et andet punkt. Et sikkert alternativ til at investere er ikke nødvendigvis en indlånskonto med nul eller næsten nul i rente. Meget tyder på, at flere og flere vil komme til at skulle betale for at have opsparing stående kontant, efter at Nationalbanken har sænket sin rente til -0,75%.

 

Hvad betyder det for mig?

Lavere afkast i fremtiden, men også risikoen for negative renter på kontantindestående betyder, at man fortsat skal forholde sig til, om man ønsker at have muligheden for at opnå et merafkast ved at investere mod at påtage sig en risiko for et tab. Alternativet kan blive et sikkert tab.

Som altid ved investering er investeringshorisonten - altså længden på den periode du har tænkt dig at holde din investering - den vigtigste faktor, når du skal beslutte, hvilken risiko du vil tage.

Hvis tidshorisonten for din investering er lang nok, kan du regne med, at aktier giver et bedre afkast end obligationer, og at obligationer giver et bedre afkast end kontanter. Det er også det, du kan se i samfundsforudsætningernes forventninger til de kommende 10 år.

En opgørelse over danske investeringer siden 1995 viser, at:

  • Aktier har givet 12% i gennemsnit, men tab på 50% i det værste år og tab på 40% over 3-årige perioder.
  • Obligationer har givet 5,5% i gennemsnit og et tab på 4% det værste år, men aldrig et tab over en 3-årig periode.
  • Kontanter har givet 1,3% i gennemsnit og har kun givet tab i de tilfælde, hvor banken er lukket.

Niveauerne bliver lavere i fremtiden, men det er langt fra sikkert, at risikoen for udsving også bliver det. Yderligere rentesænkninger fra Nationalbanken kan sagtens komme til at følges med gode afkast på obligationer.

Har man investeret i helt korte obligationer eller investeringsforeninger med korte obligationer, må man nok regne med negative afkast både før og efter omkostninger. Det vil derfor nok være klogt at sælge dem eller holde sig fra at investere i sådanne, selv om udsigten til negative renter på kontantindestående truer.

 

Spredning af din investering mindsker risikoen

Hvis du rammer plet og vælger den helt rigtige aktie, der stiger ind i himlen, er der naturligvis ikke noget, der kan slå det afkast, og så er risikoen ligegyldig.

Hvis du ikke er sikker på, hvad der er den helt rigtige aktie, er du bedst tjent med at sprede dine investeringer fx mellem forskellige aktier eller mellem aktier og obligationer. Ved at gøre det, får du i gennemsnit et bedre afkast og en lavere risiko.

De fleste aktier har en risiko - målt på hvor meget kursen ændrer sig op og ned - på mellem 25 og 40%.

Jo flere aktier, du spreder dine investeringer over, desto lavere bliver risikoen i din samlede investering. Vælger du en stor spredning, kan risikoen komme helt ned under 10%.

 

Spørg din rådgiver, hvis du er i tvivl

Hvis du er i tvivl, om dine penge er rigtigt investeret, så husk, at din personlige rådgiver altid er klar til at tale investering med dig. 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.