par på altan

Ny aftale om boligskat


I maj 2020 vedtog Folketinget aftalen "Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen". Det var det foreløbige klimaks på en lang række af boligskatte-tiltag, som siden starten af 00’erne har gjort det svært at følge med. Her får du en opsummering.


Det begyndte med skattestoppet

I starten af 00’erne indførte den daværende regering et skattestop, der betød, at ejendomsværdiskatten blev fastfrosset - og at den enkelte boligejers ejendomsskat i kr. og øre maksimalt kunne stige med 7 % om året. I 2013 besluttede man, at de offentlige vurderinger, som ligger til grund for boligbeskatningen, var for unøjagtige. Arbejdet på en ny model til mere korrekt fastsættelse af de offentlige vurderinger blev sat i værk.

I 2017 vedtog en række af Folketingets partier så en aftale om ny boligbeskatning. Den indebar nye principper og satser i beskatningen, som skulle træde i kraft i 2021. Men i efteråret 2019 blev implementeringen af de nye offentlige vurderinger og implementeringen af det nye boligskattesystem så udskudt til 2024.

Forvirret? Det er der ikke noget at sige til.


Det handler den nye aftale om

Boligskatterne består af ejendomsværdiskatten og ejendomsskatten. Den nye aftale fra maj 2020 påvirker begge dele.

Ejendomsværdiskatten betaler du kun, hvis du bor i ejerbolig. Andelsboliger og lejeboliger slipper. Denne skat er fortsat underlagt skattestoppet fra starten af 00’erne, og det fortsætter, indtil det nye boligskattesystem træder i kraft i 2024. Aftalen fra maj 2020 betyder, at ejendomsværdiskatten sænkes fra 1 % til 0,92 % i årene 2021-2023 som en kompensation til boligejerne. Vurderingen er, at en kompensation er nødvendig, da en del boligejere (især i yderområderne) står til at skulle betale mindre i ejendomsværdiskat med det nye boligskattesystem. En gennemsnitlig boligejer kommer til at betale godt 1.200 kr. mindre i ejendomsværdiskat hvert år fra 2021 til 2023.

Ejendomsskatten - også kaldet grundskylden - er også omfattet af skattestoppet. Du betaler ejendomsskat i alle boligformer – både ejerboliger, andelsboliger og lejeboliger. Her består skattestoppet i, at det beløb boligtageren betaler i ejendomsskat højst kan stige 7 % fra år til år. Det er især vigtigt i de største byområder. Her er grundværdierne - som er grundlag for ejendomsskatten - steget voldsomt siden starten af 00’erne. Med aftalen fra maj 2020 er der nu sat et nyt loft, så ejendomsskatten højst kan stige med 2,8 % fra år til år i 2022-2024.


Overblikket forsvinder

Kompleksiteten bliver større og større, mens vi venter på, at de nye offentlige vurderinger og det nye boligskattesystem bliver implementeret. Det sker ikke mindst, fordi de politiske partier forsøger at kompensere boligtagerne så godt som muligt. Det er selvfølgelig prisværdigt. Men det betyder også, at nuværende system hele tiden bliver udsat for lappeløsninger - og nok er det forbedringer af det gamle boligskattesystem, men det er ikke lige så godt som det nye boligskattesystem. Samtidig øger det kompleksiteten og gør det svært at bevare overblikket. Har du brug for gode råd og vejledning om ejendomsskatter og bolig, så er du altid velkommen til at kontakte vores rådgivere. De glæder sig til at hjælpe dig.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.