Aktiekuser

Realkreditlån lige nu

Roen har sænket sig igen, og renterne ligger nogenlunde stabilt, så har jeg nu det rigtige lån?

I slutningen af februar og starten af marts lød overskrifterne i aviser og på nettet ”historisk lave renter” og ”kurserne når nye rekorder”. I starten af marts blev vi ramt af en voldsom uro på de finansielle markeder, da corona-krisen for alvor begyndte at brede sig ud over verden, og hvor aktiekurserne faldt med 25-35% i løbet af bare to uger. Samtidig forsvandt Danmarks status som ”sikker havn” for udenlandske investorer, hvilket sammen med en generel risiko-aversion gav store rentestigninger og kursfald på de lange realkreditobligationer.

Regeringer og centralbanker i en lang række lande trådte til med lanceringer af massive hjælpepakker og tiltag i et forsøg på at afdæmpe de økonomiske konsekvenser og for at sikre likviditeten i obligationsmarkedet. Det virkede.

Kurserne på de 30-årige 1%-realkreditobligationer ligger lige nu ret stabilt omkring kurs 98 og har gjort det i nogle uger. Renten er således steget med ca. 0,5%-point siden tiden før corona, hvilket er bemærkelsesværdigt, da lavere økonomisk vækst og inflation burde føre til lavere renter. Men usikkerheden er steget og er fortsat høj, hvilket har afstedkommet det lidt højere renteniveau, som vi oplever nu.

Der er fortsat stor usikkerhed dels om risikoen for at opleve en 2. bølge af corona-smittede og dels om de egentlige økonomiske konsekvenser i takt med, at de forskellige lønkompensationsordninger og hjælpepakker løber ud.

 

Hvad gør jeg nu?

En gruppe boligejere med fastforrentede lån nåede i slutningen af marts at opkonvertere til et 2%-lån. Denne gruppe bør overveje, om det allerede nu er tid til at nedkonvertere til et 1%-lån igen. På den måde sikrer de sig så at sige konverteringsgevinsten, som ellers over tid ville blive ”spist” af den højere rente på et 2%-lån.

Boligejere med 0,5%, 1% eller 1,5% fastforrentede lån har ikke grund til at reagere lige nu. Med et renteniveau, der ligger lige over 1%, så er der ikke umiddelbart nogle fordelagtige træk, de kan foretage sig. Det vil til gengæld ændre sig, hvis renten ændrer sig bare lidt. Hvis renten stiger til 1,5% vil der åbne sig en mulighed for at opkonvertere for boligejere med 0,5% fastforrentede lån, og hvis renten i stedet falder til 0,5%, så vil det være oplagt for boligejere med 1,5% fastforrentede lån at nedkonvertere.

 

Hvad sker der i de næste måneder?

Det spørgsmål er umuligt at svare på. Ingen af os har stået i en ”corona-krise” før, og ingen af os ved, hvad det ender med. Der skal dog ikke være tvivl om, at centralbanker og regeringsledere over hele verden er 100% fokuserede på udfordringen og gør alt, hvad der står i deres magt for, at denne krise kommer til at påvirke økonomierne mindst muligt på lidt længere sigt.

Vi har tidligere set, at kurserne på realkreditobligationer er faldet brat for derefter i de kommende måneder at stige igen til niveauerne før faldet. Om det vil ske igen, og at kurserne dermed skal endnu længere op, tør jeg ikke spå om, men det er absolut ikke umuligt, da meget fokus lige nu er på at nedbringe renterne for bedst muligt at understøtte økonomierne i den lavkonjunktur, som uundgåeligt vil være en følge af ”corona-krisen”.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.