Business Invest

Når investeringsbeviser suspenderes


Af Kai Lindberg, Cheføkonom i Lån & Spar

De helt  usædvanlige markedsforhold, vi ser i øjeblikket betyder at det  i nogle tilfælde kan være nødvendigt at suspendere handlen med investeringsbeviser. 

Når man køber eller sælger investeringsbeviser , er man i sagens natur interesseret i, at det sker til de bedst mulige priser. Det er derfor vigtigt, at priserne på de værdipapirer, som fonden investerer i, er aktuelle og retvisende. Det er på baggrund af disse priser, at fondens såkaldte indre værdi, beregnes og der stilles kurser.

 

Hvorfor suspenderes handlen?

I perioder med usædvanlige markedsforhold, som fx i forbindelse med coronakrisen, kan det i perioder være vanskeligt at finde retvisende priser på fondens værdipapirer i markedet. Det gør det umuligt at beregne en indre værdi for fonden, og i den situation kan fonden være nød til at suspendere handelen med beviser. Ved at suspendere sikres der ligestilling mellem sælgere og købere af fondens beviser. Det er altså hensynet til investorerne, der ligger bag beslutningen om at suspendere handlen med en fonds beviser. 

 

Hvad betyder suspension for dig ?

For investorer i børsnoterede beviser betyder suspensionen, at beviser i en periode ikke kan handles på børsen. Det betyder også, at der ikke kan komme nye investorer i fonden (ingen emissioner) og at eksisterende investorer ikke kan komme ud (ingen indløsning).

Du kan afgive købs og salgs ordre mens beviserne er suspenderet, og vi vil så foretage handlerne når der igen kan lade sig gøre. Du kan skrive til din rådgiver med oplysning om hvilket bevis, hvor mange styk og dit depot nummer.

Du kan også holde øje med Nasdaqs eller fondens hjemmeside for at finde ud af, hvornår suspensionen bliver ophævet, og handlen med beviserne kan genoptages til kendte kurser. Suspension er normalt et kortvarigt tiltag, og fonden vil være interesseret i at få ophævet suspensionen så hurtigt, som markedsforholdene tillader det. 


Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.