Udsigt over København

Svagere prisstigninger på boligmarkedet, der dog fortsat ser robust og stabilt ud

Efter nogle høj-dramatiske måneder i forbindelse med coronaspredningen til hele verden, er der nu faldet væsentlig mere ro over markederne. Dog er smitten igen stigende, hvilket også øger usikkerheden. Til gengæld ser makro-nøgletallene bedre ud end frygtet, hvilket modvirker usikkerheden. Inflationen er forsat lav, og kerneinflationen i euroområdet faldt i august til det laveste niveau nogensinde. Der er fortsat massiv støtte til økonomierne fra regeringerne rundt omkring, og centralbankerne gør alt i deres magt for at holde renterne nede.

Den amerikanske centralbank FED fastslog på deres møde tidligere i september, at renten holdes på det nuværende niveau i lang tid endnu – formentlig helt ind i 2022 eller 2023.

ECB har genstartet sit opkøbsprogram af obligationer for at holde renterne nede og bliver som minimum ved til slutningen af 2020 - eller så længe corona-virussen sætter sit præg på økonomien.

Renterne forventes således at være stort set uændrede langt ind i 2021.

 

Gns. ugentlig obligationsrente 2013-2020

Karsten Poul Jørgensen
Karsten Poul Jørgensen
Boligøkonom i Lån & Spar
kpj@lsb.dk
3378 2353

Ejerboligmarkedet

Tallene fra Boligmarkedsstatistikken for 2. kvartal 2020 viser et boligmarked, der bremser lidt op, men fortsætter fremgangen – på trods af corona-krisen. Boligpriserne stiger fortsat i det meste af landet, men i et langsommere tempo end tidligere. Det er egentlig positivt, da det kan være med til at sikre en mere stabil udvikling fremover.

Priserne på ejerlejligheder flader lidt ud. Og det er bemærkelsesværdigt, at det kun er i Odense, at priserne på ejerlejligheder er steget mere end 10% over de seneste 3 år. De lave renter er fortsat med til at holde hånden under markedet.

Udviklingen for parcel- og rækkehuse er ligeledes positiv. Også her stiger priserne om end svagt og i varierende grad. Der er en rimelig klar tendens til, at prisstigningerne tager af og bliver mere ensrettede mellem de forskellige regioner. Jokeren for både ejerlejligheder og huse er, hvor stor indflydelse den stigende arbejdsløshed får på prisudviklingen.

Udsigten for resten af 2020 er fortsat usikker. Lige nu ser udviklingen fornuftig ud, men den øgede spredning af corona-virus og yderligere restriktioner vil sætte sit præg på den økonomiske udvikling igennem efteråret og dermed også på boligmarkedet. Boligmarkedet undgår næppe at blive påvirket, men lige nu ser det ud til, at tilbageslaget i økonomien bliver mindre end tidligere frygtet. Således er vi moderat optimistiske og forventer stabile eller svagt stigende priser resten af 2020.

Årlig vækst i boligpriserne
Parcel-/rækkehuse 2018 2019 2020-åtd
 København by  6,2%  4,6%  -1,9%
 Københavns omegn 3,7%   3,1%  2,3%
 Nordsjælland 4,3%   4,3%  0,9%
 Bornholm  1,9% 1,1%  7,4% 
 Østsjælland 3,2%  4,3%  -0,2% 
 Vest- og Sydsjælland 4,2%  3,1%  1,8% 
 Fyn 5,2%  3,8%  -1,9% 
 Sydjylland 3,1%  5,3%  -2,5% 
 Østjylland 4,7%  3,5%  2,8% 
 Vestjylland 4,9%  1,6%  0,5% 
 Nordjylland -5,3%  6,0%  2,7% 
       
 Ejerlejligheder      
 København by  0,5% 2,4%  2,3% 
 Odense 11,2%  8,1%  -0,7% 
 Aarhus 0,9%  2,2%  0,9% 
 Aalborg -6,7%  1,5%  -0,9% 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.