Par foran villa til salg

Det er fortsat sælgers marked

Er det tid til at sælge?

Dagens tal fra Boligudbudsstatistikken viser, at der også i marts måned var rekordfå boliger til salg uanset hvilken boligtype eller landsdel, vi kigger på. Det betyder, at det fortsat er sælgers marked. – Det er meget tydeligt, at det lave antal boliger til salg giver sælgerne bedre kort på hånden for enten at sætte en højere udbudspris eller måske endda spille potentielle købere ud mod hinanden for at presse prisen op.

Der er i hvert fald ingen tvivl om, at hvis man overvejer at sælge, så er det lige nu et rigtig god tidspunkt at gøre alvor af overvejelsen.

 

Boligtal

 

Bekymrende udvikling?

Når det er sagt, så giver udviklingen samtidig mindelser til udviklingen forud for boligboblen tilbage i midten af 00’erne. Både Nationalbanken, Finanstilsynet og Det Systemiske Risikoråd er begyndt at udtrykke bekymring over, at situationen med det lave boligudbud og de kraftigt stigende boligpriser potentielt kan føre til en ny prisboble på boligmarkedet.

Vi mener ikke, at der er grund til at være helt så bekymrede, da reguleringen af boligmarkedet er langt mere omfattende end i midten af 00’erne. Både udbetalingskravet på 5%, de øgede krav til kreditgivning i vækstområderne, samt begrænsningen i lånevalget for højt gældsatte boligejere er med til at sikre, at ejerboligmarkedet er langt mere robust end tidligere.

 

Og dog…

Udviklingen med det lave boligudbud og de kraftigt stigende priser især i de største byer har dog den uheldige konsekvens, at potentielle boligkøbere med almindelige indkomster såsom lærere, politibetjente og sygeplejersker får væsentlig sværere at blive godkendt til køb af ejerbolig i de største byer. Det presser disse grupper ud af de dyreste områder og kan på sigt give mangel på disse gruppers arbejdskraft i de største byer.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.