Lån & Spar Bank flag

Lån & Spar årsrapport 2020


Kære kunde

I starten af februar offentliggjorde vi vores årsrapport for 2020, hvor vi fortæller om vores aktiviteter og resultater i året, der gik. Og vi kan vist alle være enige om, at 2020 blev et år, som udfordrede os og ændrede vores hverdag. Det gælder også her i banken, hvor vores medarbejdere skulle vænne sig til at arbejde hjemmefra. Vores rådgivningscentre måtte lukke dørene og kun holde møder efter aftale. Det betød også, at meget kunderådgivning i stedet blev gennemført over telefonen og andre virtuelle medier. De nye digitale løsninger er blevet godt modtaget, og vi har gjort os meget umage for at fastholde den personlige dialog – også selvom vi ikke har kunne mødes fysisk. Det glæder mig derfor meget, at vi på trods af alle udfordringerne i 2020 har målt den højeste kundetilfredshed nogensinde og samtidig har leveret et flot resultat, der er bedre end ventet.

Vi har også i årets løb fortsat det tætte samarbejde med de 53 faglige organisationer, som er medejere af banken. Her har vi bl.a. haft fokus på at udvikle vores rådgivning, så den bliver endnu mere målrettet til dine behov. Det tætte partnerskab med organisationerne og vores tilbud om særlige fordele og god rådgivning er en vigtig del af vores strategi. Jeg tror også, at det er en stor del af forklaringen på, at Lån & Spar er en de to banker i Danmark med det bedste image. Det er vi meget stolte af.

Året har også budt på mange nye kunder og høj aktivitet med formidling af realkreditlån. Den positive udvikling på de finansielle markeder i andet halvår hjalp også til med pæne afkast på vores investeringer. Det har alt sammen været med til at sikre de gode resultater, som du kan læse mere om i årsrapporten for 2020 her.

I vores bæredygtighedsrapport kan du også læse mere om vores arbejde med at gøre banken endnu mere bæredygtig. Det gælder både mulighederne for at investere stadigt mere bæredygtigt via vores investeringsforeninger, og den måde vi driver bank på i det hele taget. Vi har i 2020 forholdt os til FN’s verdensmål, og vi har udvalgt fem områder, hvor vi kan og vil gøre en særlig indsats for at bidrage til et bæredygtigt samfund. Du kan læse mere om vores mål, indsats og resultater i bæredygtighedsrapporten for 2020 her.

Jeg håber, at vi alle sammen snart kan vende tilbage til en mere normal hverdag. Jeg ser i hvert fald frem til et fortsat godt samarbejde i 2021, hvor vi glæder os til at kunne tilbyde dig en endnu bedre og målrettet rådgivning, en ny net- og mobilbank med nem adgang til dine bankforretninger og mange andre gode fordele til dig som kunde i banken.


Med venlig hilsen

John Christiansen

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.