Aktiemarked

Efter et vildt aktieår venter vækst i 2021


En krise på aktiemarkedet er ikke bare en krise. Det slog corona-krisen i den grad fast. Da corona epidemien ramte pludseligt i starten af 2020, så vi nogle af de dybeste og hurtigste fald i aktiekurserne nogensinde. Endnu mere bemærkelsesværdigt var det dog at se, hvor hurtigt tabene blev genvundet, og aktierne igen steg.

Et helt særligt syn sammenlignet med tidligere tiders kriser som dot-com krisen i ’02 og finanskrisen i ’08, hvor markedsuroen bed sig fast i længere perioder, og genopretningen gik noget langsommere. På den måde har påvirkningerne af aktiemarkederne under corona været temmelig anderledes, hvilket også betyder, at det er svært at forudse aktiemarkedernes udvikling i 2021.

Et opsving af historiske dimensioner

Opsvinget på markederne efter de bratte aktiefald i første kvartal af 2020 har været af historiske dimensioner. Det er hjulpet godt på vej af især staternes hjælpepakker og centralbankernes lempelige pengepolitik. Ligesom nyheder om vacciner fra flere lægemiddelproducenter som Pfizer og Moderna er blevet godt modtaget af markederne, der også har reageret positivt på valget af Joe Biden som USA's 46. præsident.

Selvom der var store tab i første kvartal af 2020 på grund af corona, blev afkastene set over hele året ganske fornuftige for investorerne, om end med betydelige forskelle fra land til land. Globale aktiefonde præsterede et afkast på knap 5%, mens danske aktiefonde gav et afkast på omkring 30%. Særligt sammensætningen af sektorer har haft betydning for de enkelte landes aktieindeks - for eksempel faldt aktier i energisektoren med 40% i 2020, mens aktier indenfor informationsteknologi steg med 30%.

Også fremover vil forskellige sektorer sætte sit aftryk på de enkelte aktiemarkeder. Nogle af de sektorer, der har haft det svært under corona, vil fortsætte med at komme væsentligt igen, mens andre sektorer, der efterhånden er højt prisfast, kan blive svækkede.

Markant vækst rykker nærmere

Generelt er der en forventning om, at væksten i den globale økonomi vender tilbage i løbet af 2021. Først skal vi dog lige på den anden side af pandemiens anden runde og de usikkerheder om mutationer af virus, der lige nu lægger en dæmper på den økonomiske aktivitet frem mod påske.

Når sommeren nærmer sig og den igangværende bølge ebber ud, er der imidlertid en stærk overbevisning i markedet om en markant vækst. Mange væsentlige usikkerhedsfaktorer er afklaret som det amerikanske præsidentvalg, BREXIT og fremkomsten af vacciner. Pengepolitiske lempelser taler for lave renter i en lang periode. Samtidig har den Europæiske Centralbank (ECB) udvidet sit opkøbsprogram af både offentlige og private obligationer, som er med til at holde hånden under gældsudviklingen i Sydeuropa.

Passer dine investeringer til din risiko?

Den væsentligste lære fra 2020 er måske, at det er afgørende at have afklaret sin risikovillighed og lagt en langsigtet strategi for sine investeringer, som man følger - også når markederne reagerer voldsomt. Under corona-krisen undlod mange investorer netop at paniksælge, da bølgerne gik højt. I stedet så mange krisen som en mulighed for at købe op, hvilket de blev belønnet for i langt de fleste tilfælde. Til gengæld skal de passe på med at tage ekstra risiko i 2021 – blot fordi det gik godt i 2020.

Er du i tvivl, om dine investeringer fortsat passer med den risiko, du er villig til at tage, er du altid velkommen til at tage fat på en af vores rådgivere. Vi hjælper med at få belyst risikoen i din aktuelle investering og få den afstemt med din faktiske og langsigtede risikovillighed, så du er klar til at holde fast i dine investeringer – både når det går op og ned på markederne.

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.