par på altan

Boligmarkedet er brandvarmt - men det kan ikke blive ved!

Stærkeste stigning i 15 år

Netop som vi troede, at det ikke kunne blive meget vildere, viser tallene for boligpriserne i marts måned, at prisstigningerne er taget yderligere til. Priserne på både huse og lejligheder steg igen i marts og ligger nu for huse 16% og for lejligheder 13% højere end for bare ét år siden. Det er særdeles voldsomme stigninger, som derudover ikke rigtig har bund i den realøkonomiske udvikling, da både ledigheden og renterne er lidt højere end sidste år, mens indkomsterne stiger lidt langsommere. Det kan godt give anledning til panderynker samt overvejelser om, hvor længe det kan fortsætte.

Prisstigningerne på enfamiliehuse er lige nu de kraftigste siden opbygningen af boligprisboblen i midten af 00’erne. Stigningerne betyder også, at en gennemsnitlig boligejer har fået forøget sin friværdi med godt 300.000 kr. det seneste år.


Prisindeks ejendomssalg


Alt tyder på, at udviklingen fortsætter, men i et langsommere tempo

Det er klart, at så kraftige prisstigninger ikke kan fortsætte i det uendelige. Normalt vil man forvente prisstigninger på omkring 3% om året, så vi må forvente, at de kraftige prisstigninger i løbet af relativt kort tid vil flade ud og lægge sig på et mere moderat niveau. Med den igangværende genåbning af samfundet, danskernes generelle positive syn på fremtiden, stigende indkomster og den fortsat lave rente er der dog alt mulig grund til at forvente, at boligpriserne vil fortsætte med at stige om end i et noget langsommere tempo.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.