Indkøbsvogne

Forbrugerpriserne stiger svagt


I februar 2021 steg forbrugerprisindekset med 0,6% i forhold til samme måned sidste år, hvilket understreger, at forbrugerprisstigningerne - eller inflationen om man vil - fortsat ligger på et ganske lavt niveau.

Som figuren herunder viser, har inflationen ikke været i nærheden af centralbankernes målsætning om ”under, men tæt på2 %” siden 2013.

Inflationen ligger ganske lavt


Det er især udgifter til boligbenyttelse, herunder især huslejer, der er med til at trække forbrugerprisindekset op, mens en række andre varegrupper ligger særdeles prisstabilt.


Hvad betyder det for de danske forbrugere?

Det betyder for det første, at forbrugerne fortsat er sikret reallønsstigninger. Lønningerne stiger med 1,5 – 2% om året, og når forbrugerprisindekset blot stiger med 0,6%, ja, så vil de danske forbrugere opleve, at de får flere penge mellem hænderne. For en gennemsnitlig sygeplejerske, politibetjent eller lærer vil det betyde, at den enkelte oplever at have ca. 300 kr. mere om måneden til rådighed.

For det andet vil de danske forbrugere opleve, at udgifterne til deres månedlige husholdningsbudget ikke stiger nævneværdigt, hvilket betyder, at de fleste får muligheden for at vælge mellem at forbruge lidt mere eller at spare mere op.

Og for det tredje betyder den lave inflation, som jo er centralbankernes primære fokus, at rentestigninger fortsat ligger langt ude i fremtiden. Så de danske forbrugere ser ud til at kunne nyde godt af lave renter i en rum tid endnu.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.