Kvinde med tablet

2020 var en gyser for din pension

Hvis du har en personlig pensionsopsparing gennem Lån & Spar, har du har sikkert allerede opdaget, at du har betalt en betydelig skat i slutningen af januar.

Skatten er på 15,3% af dit samlede afkast i 2020, og en høj skat er udtryk for, at du har fået et højt afkast.

Vores foretrukne produkter til langsigtet pensionsopsparing FormueBalance og Balance 60 eller Balance 80 gav i 2020 et afkast på mellem 7 og 11% efter omkostninger, men før skat.

 

Høje afkast var ikke givet

Nationalbanken har nu sat tal på, hvordan det gik den samlede pensionssektor. Afkastet blev på svimlende 251 mia. kr. – svarende til 6,1%. Ikke alle pensionsselskaber havde dog lige store afkast i 2020. De ti pensionsselskaber med højest afkast havde et gennemsnitligt afkast på 7,8 %, mens afkastet for de laveste ti var -1,4 %. Afkastforskellene skyldes i høj grad sammensætningen af pensionsprodukter, som de forskellige pensionsselskaber udbyder. Forskellige produkter har forskellige risici og afkastgarantier.

Det positive pensionsafkast var ellers ikke givet i foråret 2020, hvor coronakrisen medførte store kursfald og dermed negative afkast. Da det så værst ud i marts, stod danskerne til et samlet tab på deres pensionsopsparing på 255 mia. Det var hovedsagelig aktierne, som trak afkastet ned i marts.

Aktiemarkedet er sidenhen vendt, og med en slutspurt i årets to sidste måneder endte det samlede aktieafkast for 2020 på 4,6% - svarende til 85 mia. kr.

 

Pensionsselskaber benytter derivater

En væsentlig forskel mellem pensionsopsparing i banken og i pensionsselskaber er, at pensionsselskaberne benytter derivater. Pensionsselskaberne havde især store gevinster på deres derivater i 2020. Selskaberne benytter derivater til at afdække deres risiko. Selskabernes rentederivater sikrer, at pensionsselskaberne kan opretholde afkastet, når renterne falder. De store rentefald i begyndelsen af 2020 gav altså positive afkast på rentederivater. Selskabernes valutaderivater beskytter afkastet mod valutakurstab på udenlandske aktiver. I slutningen af året var det især den faldende dollarkurs, som gav afkast på valutaderivaterne.

Figuren nedenfor viser pensionskassernes afkast måned for måned gennem 2020 i forhold til årets start. Afkastet er i mia. kr. og fordelt på de 4 kategorier aktier, obligationer, derivater og andet.


Pensionskassernes afkast

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.