Mejetærsker

Skaber prisstigninger problemer?


Siden midten af 2019 har vi set en underliggende tendens til stigende priser på basale fødevarer, viser FAO’s opgørelser (FN's fødevare- og landbrugsorganisation). Udviklingen blev afbrudt af Covid-19, men efter den første lockdown er prisstigningerne taget til, og det kan skabe problemer på globalt plan.

Ser man på priserne i det lange perspektiv, så ser man sammenhængen mellem den høje vækst op til finanskrisen i 2008, finanskrisen i 2008/2009, men også den fornyede vækst fra 2010. Fødevarepriserne har generelt været rimelig stabile fra 2015 til 2019. Den stigning vi ser i øjeblikket er foreløbig til et lavere niveau end i 2008 og perioden 2011 til 2015.

FAO: verdens fødevarer priserBaggrunden for de stigende priser er en stigende efterspørgsel især fra en voksende middelklasse, men også en fejlslagen høst spiller ind. I lande hvor store dele af den almindelig befolknings indkomst går til helt basale fødevarer, herunder Rusland, betyder prisstigningerne en faldende realindkomst og kan være kimen til betydelig social uro. De stigende fødevarepriser kan også være kimen til lønstigninger og dermed starten på en løn prisspiral som kan genskabe den inflation, som vi har manglet de seneste 10-15 år.

Med stigende priser følger også en stigende produktion og bliver 2021 høsten normal eller ligefrem god, så vil priserne falde, og det hele vil være overstået, inden det overhovedet kom rigtigt i gang.

FAO: Fødevarer prisindeks, det lange perspektivHvordan ser det ud for den danske forbruger?

Ser vi på danske forbrugere, så har vi historisk kun brugt 9,6% af vores forbrug på fødevarer. Det er i 2020 steget til 10,6% primært som følge af, at vi har været forhindret i at bruge så mange penge på udenlandsrejser, restauranter og forlystelser.

Stigende fødevarepriser rammer med andre ord kun vores forbrug med en meget beskeden andel: En 10% stigning i fødevarepriserne vil cirka betyde 1% fald i reallønnen. Vi har som sådan ikke nogen grund til at forvente et væsentligt fald i reallønnen.

Ser vi på prisudviklingen, så er priserne på fødevarer steget mere end de generelle priser. Men prisindekset ser ud til at være på vej ned og gennemslaget på det generelle prisniveau – nettopriserne – er yderst beskedent. Faktisk har nettopriserne nærmest været uforandrede de seneste par år.

Danske priser - nettoprisindekset

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.