Kvinde med tablet

Rentestigninger? Sådan sikrer du dine investeringer

Af Kai Lindberg, cheføkonom i Lån & Spar

De fleste økonomer og investorer er enige: Den globale økonomi er på vej ind i en højkonjunktur. Vi kommer til at se vækst og stigende priser.

Det betyder på mange måder, at alverdens centralbanker er lykkedes med deres meget lave - og i Danmark, Sverige og Euro-området direkte negative - renter samt massive opkøb af obligationer.

Det betyder også, at vi står på tærsklen til en ny tid. Vi kan forvente, at Den Europæiske Centralbank og Danmarks Nationalbank følger Den Amerikanske Centralbank og for første gang i lang tid hæver renterne.

Vi kan også forvente, at centralbankerne stopper deres støtte-opkøb af obligationer. Og at de måske ligefrem sælger ud af deres store beholdninger af obligationer til private investorer.

Hvad betyder det for dig som investor? 

Ingen af os ved præcist, hvornår vi får rentestigningerne, og hvor store de bliver. Det er også for tidligt at sige noget om, hvad de kommer til at betyde for aktiekurserne: Vil virksomhederne kunne sælge så mange flere varer, at det opvejer den effekt, stigende renter og inflation vil belaste virksomhedernes økonomi med?

Jeg kan kun med sikkerhed sige, at den økonomiske situation vil påvirke dig, der investerer.

Spørgsmålet er så, om du som investor skal krybe i ly i kontanter til - som det er nu - ingen eller negativ rente. Gør du det, vil stigende inflation langsomt udhule din formues købekraft. Eller om du skal satse på aktier, erhvervsobligationer og længere løbende obligationer - og dermed øge din investeringsmæssige risiko.

Det præcise svar på hvad der var det rigtige valg kender vi først, når vi kan se tilbage og ved, hvad der rent faktisk skete. Men du kan alligevel gøre meget for at sikre dine penge nu!

 

Placér dine investeringer, så de matcher din risiko

Her og nu er det bedste, du kan gøre, at se på den risiko, dine investeringer har lige nu. Matcher den din økonomiske situation og fremtidsplaner? 

Vær også opmærksom på, at dine aktier og obligationer sikkert har bevæget sig en del, siden du første gang investerede. En investering i danske aktier har de sidste fem år i gennemsnit givet et afkast på godt 20 % om året og 100.000 kr. investeret i 2012 er vokset til godt 250.000 kr., mens 100.000 investering i obligationer er blevet til omkring 112.000. Måske har du en alt for stor andel af dine penge investeret i aktier? Hvor du i 2012 havde ligevægt mellem aktier og obligationer, så udgør aktieinvesteringen med udgangen af 2017 over 70 % af din samlede investering.

Har du investeret dine penge på en måde, hvor risikoen hele tiden bliver balanceret for dig, behøver du som udgangspunkt ikke bekymre dig om, hvorvidt din investering har den rigtige risiko.

 

Pas på de korte obligationer

Er du investeret i korte stats- eller realkreditobligationer eller investeringsbeviser med korte obligationer, vil jeg anbefale, at du genovervejer din investering. Renteniveauet er nu så lavt, at det ikke kan opveje kurstab og omkostninger, når centralbankerne sætter deres renter op.
Investeringsforeninger, der tilbyder afdelinger med korte obligationer, står med den samme overvejelse du som investor bør tage i den nærmeste fremtid. Og jeg vil mene, at det bør være naturligt for investeringsforeningerne at lukke eller ændre deres korte obligationsafdelinger, så investorerne ikke ender med tab et sikkert tab.

De fleste foreninger vil nok vælge at lægge om til lidt længere obligationer, hvor den løbende rente er højere og risikoen for et tab ved moderat stigende renter derfor er lavere. Det er i min optik en fornuftig disposition, og du kan som privat investor vælge at gøre det samme. Men først som sidst - husk at være opmærksom på, den samlede risiko i dine investeringer! Er du i tvivl, er din rådgiver altid klar med sparring om sammensætningen af din portefølje. 
 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.