Ung mand på altan

Følger prisen på din bolig med udviklingen?

Af boligøkonom Karsten Poul Jørgensen, august 2017

Er du boligejer, kan du glæde dig over, at din bolig, næsten lige meget hvor du bor, formodentlig er blevet mere værd de seneste år. Boligmarkedet oplever bred fremgang i øjeblikket, og hvad enten vi ser på provinsen eller hovedstaden, huse eller lejligheder, kan vi konstatere, at priserne stiger.

Ser vi nærmere på tallene, er der imidlertid stor forskel på, hvor meget priserne stiger. Og for første gang nogensinde står vi i den situation, at prisen på den gennemsnitlige lejlighed nu er højere end på et gennemsnitligt hus.

Nu er lejligheder dyrere end huse

Mere i lønningsposen, flere i arbejde og lave renter: Fremgangen i dansk økonomi betyder, at opsvinget virkelig har indfundet sig på boligmarkedet. Men altså ikke med samme styrke over hele landet og for alle boliger. 

Tager vi prisen på et gennemsnitligt dansk parcelhus, er den steget med 9 % siden 2014. Det vil sige, at et parcelhus nu koster dig i omegnen af 2,1 mio. kroner. 

I samme periode er lejligheder i gennemsnit steget med hele 17 % til en gennemsnitlig pris på godt 2,2 mio. kroner. Vi kan altså konstatere, at prisudviklingen på boligmarkedet har betydet, at lejligheder - ikke bare pr. kvadratmeter, men også absolut set - nu er dyrere end huse.

København topper igen listen

Ser vi på geografien, er meget dog stadig ved det gamle. Starter vi med at kigge på huse, ser vi de mest beskedne prisstigninger siden 2014 i områderne Sydjylland og Vestjylland. Her er priserne i perioden steget med ca. 4 %, mens Øst- og Nordjylland samt Fyn ligger lidt højere med prisstigninger på 9-14 %.

Bor du på Bornholm eller Sjælland, kan du i gennemsnit regne med, at prisen på dit hus er steget med 
16-19 %, mens det ikke overraskende er husene i København By og Omegn, der ligger højest med stigninger på 23-24 %.

Vender vi os mod ejerlejlighederne, kan vi konstatere kraftige prisstigninger næsten overalt. Også her går det dog hurtigst i de største byer: Ejerlejligheder i Odense er steget med 18 % over de seneste tre år, mens Aarhus og Aalborg ligger noget højere med prisstigninger på 28-33 %. Øverst på listen finder vi endnu en gang København. Her er priserne steget med 35 %.

Fortsætter prisstigningerne? 

Ser vi på den generelle økonomiske udvikling, taler den meget klart for, at priserne vil fortsætte med at stige. Dansk økonomi befinder sig i et pænt økonomisk opsving: Væksten i 2017 ser ud til at blive den højeste siden 2006, lønningerne stiger og mange forventer, at renten kun vil stige meget langsomt fra det nuværende rekordlave niveau.

Næsten alle betydende parametre for boligmarkedets udvikling peger altså på fortsatte prisstigninger. En ting springer dog i øjnene: Københavns befolkningstilvækst er tilsyneladende bremset helt op. Efter 10 år med flere og flere københavnere er befolkningstallet ikke bare stagneret, men ligefrem faldet: 691 færre indbyggere kunne kommunen tælle i 2. kvartal 2017 end kvartalet før. 

Faldet i befolkningen skyldes, at væsentlig flere er flyttet ud af København end til København i 2. kvartal. Samtidig er tilkomsten af udenlandsk arbejdskraft og udenlandske studerende aftaget markant i forhold til både 2016 og 2015.

Det sjællandske boligmarked

Vi kan endnu ikke afgøre, om udviklingen i 2. kvartal 2017 er 'en enlig svale'. Eller om vi er vidne til starten på en større udflytning fra København i takt med, at priserne fortsætter opad. Sker det, vil det være med til at bremse prisstigningerne på boliger i København. 

Samtidig kan vi så forvente at se priserne stige på resten af Sjælland: Tilflytningen til Region Sjælland i 2. kvartal var nemlig ganske stor, og regionen oplever en mærkbar befolkningstilvækst. En tilvækst vi må regne med er med til at styrke prisstigningerne på denne del af boligmarkedet.

Vi bliver klogere de næste måneder

Indtil videre ser det altså ud til, at vi kan regne med, at prisstigningerne fortsætter opad i hele landet og på både huse og lejligheder. Men det bliver spændende at se, om der for Københavns vedkommende er tale om en kortvarig ændring i befolkningsudviklingen - eller vi skal berede os på en generel vending, hvor flere flytter ud af hovedstaden. For det vil så også få stor indflydelse på boligmarkedet og prisen på din bolig.

Drømmer du om at købe bolig, eller ønsker du sparring på dine boliglån, kan du altid booke et møde med din personlige rådgiver i netbanken.
 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.