Fem gode tips til at sikre, at din pensionsopsparing går til dine kæreste, hvis den ikke går til dig

Af Anker Meisling Andersen, pensionskonsulent i Lån & Spar

Det sker, at jeg støder på historier i medierne, hvor efterladte ikke bare har mistet en, de havde kær, men også pludselig står i en økonomisk uholdbar situation - til trods for at afdøde havde sparet trofast op til pensionen.

Det sker desværre, fordi vi ikke alle har taget stilling til, hvem der skal have pengene fra vores pension udbetalt, hvis vi pludselig dør. Eller fejlagtigt tror, at pensionen automatisk går til dem, vi har kær.

En enkelt time kan være afgørende

Som pensionskonsulent kan jeg derfor kun på det kraftigste opfordre til, at du bruger en times tid på at sikre dig, at der er styr på arv og begunstigelse i din pensionsordning. Det kræver ikke meget mere at sikre dine nærmeste.

Måske har du allerede kigget din pensionsordning igennem for nogle år siden. I så fald er det tid til at tjekke, om din livssituation og dit familieliv har ændret sig. Er der kommet nye små familiemedlemmer til, eller ser din økonomiske situation anderledes ud i dag?

Det næste spørgsmål, der rejser sig, er selvfølgelig, hvad du skal være opmærksom på, når du ønsker at sikre, at din pension ville komme dine nærmeste efterladte til gode.

Er din begunstigede den rette?

Loven er klar - og den skeler ikke det mindste til, hvordan du nok gerne ville have haft det: Dør du før tid, er det begunstigelsesbestemmelsen, der afgør, hvem der modtager værdien af din pensionsordning.

Jeg skal ikke her gå i detaljer om begunstigelsesreglerne, eller hvad der passer bedst i forskellige livssituationer. Afhængigt af hvordan dit familieliv er skruet sammen, er kombinationsmulighederne mange, og der er ikke nødvendigvis et 'rigtigt' svar.

Til gengæld vil jeg i fem punkter give dig et hurtigt overblik over nogle af de vigtigste forhold i begunstigelsesreglerne. Og så vil jeg anbefale dig at tage et møde med din rådgiver, hvis du er det mindste i tvivl om, hvem der modtager værdien af din pensionsordning eller udbetalingen fra din livsforsikring.

Fem gode råd om begunstigelse:

  1. Gør du ikke noget aktivt, når du opretter din pensionsordning, vil den begunstigede i dit liv altid være 'Nærmeste pårørende'. 'Nærmeste pårørende' er en klart defineret og prioriteret rækkefølge af modtagere kan ses her . Ønsker du at ændre 'Nærmeste pårørende' til f.eks. din samlever eller dine børn, skal du selv tage kontakt til din bank/forsikringsselskab. Begunstigelsen er en skriftlig viljeserklæring, og din bank eller dit forsikringsselskab skal notere det på din pensionsordning 
  2. 'Samlever' blev først i 2008 tilføjet rækkefølgen af 'Nærmeste pårørende'. Er din pensionsordning oprettet før 2008, skal du derfor aktivt ændre begunstigelsen, hvis udbetalingen skal gå til din samlever/kæreste.
  3. Har du en pensionsordning med livsvarig udbetaling, kan der være meget stor forskel på, hvor stor en del af ordningens værdi, der er sikret dine nærmeste. Derfor bør du altid undersøge, hvordan din(e) livrente(r) virker ved dødsfald. Også her er der nemlig mange kombinationsmuligheder. Nogle typer af livrenter sikrer eksempelvis udelukkende en løbede udbetaling til din ægtefælle, hvorimod øvrige pårørende - børn og andre - ikke er udbetalingsberettigede.
  4. Har du lavet et testamente, og ønsker du, at værdien af pensionsordninger og livsforsikringer bliver udbetalt i henhold til dit testamente, kan du vælge at ændre begunstigelsesbestemmelsen til 'Ingen'. Vær opmærksom på, at udbetalinger til en begunstiget fra pensioner og livsforsikringer normalt er kreditorbeskyttede. Den beskyttelse forsvinder, hvis du vælger at lade dit testamente bestemme begunstigelsen.
  5. Er du fraskilt med små børn, er det muligt, at både du og din fraskilte ægtefælle ændrer begunstigelsen på jeres pensions- og forsikringsordninger til 'Fraskilt ægtefælle'. Selvom I er skilt, har I måske en interesse i, at der bliver udbetalt en sum penge til den anden, der typisk vil være eneforsørger af jeres fælles barn/børn.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.