Investeringsstrategi

Aktiv eller passiv - hvilken investeringsstrategi vælger du?

Af Niels H. Antonsen, områdedirektør i Lån & Spar

Investeringsfonde bliver enten styret ud fra en aktiv eller en passiv investeringsstrategi. Med begge strategier får du løbende pleje og risikospredning, men strategierne er meget forskellige. Niels H. Antonsen, områdedirektør i Lån & Spar, gør dig klogere på aktiv og passiv investering.

Aktiv eller passiv investering bliver ofte en lidt ophedet diskussion, fordi mange investorer har en nærmest religiøs opfattelse af, om den ene eller anden strategi er bedst. Den ene strategi behøver dog ikke at udelukke den anden. Gennem Lån & Spar kan du både investere i investeringsfonde, der styres aktivt og passivt.

Læs mere om investeringsfonde

Aktive og passive investeringsfonde

Aktiv strategi

  • Analyserer markedet grundigt og håndplukker aktier
  • Investerer efter en bestemt investeringsstrategi
  • Forholder sig aktivt til virksomhedernes etik og moral
  • Målet er at give et bedre afkast end markedsindekset fratrukket omkostninger

Passiv strategi

  • Sammensætter investeringen, så den svarer til et bestemt markedsindeks – f.eks. C25
  • Forholder sig traditionelt ikke til virksomhedernes etik og moral
  • Er typisk billigere for investorerne end foreninger med en aktiv strategi
  • Målet er at give et afkast, der svarer til markedsindekset fratrukket omkostninger

Den aktive investor analyserer markedet

Alle investeringer er afhængige af, hvad fremtiden byder på. Men fremtiden er usikker, og derfor svinger aktiekurserne. Den amerikanske investor Warren Buffet, der har inspireret mange investorer er berømt for citatet: ”know what you own, and why you own it”. Udsagnet dækker over, at man skal analysere og vurdere virksomheden grundigt, inden der investeres. På lang sigt vil værdien af virksomheden, altså aktiekursen, være et resultat af, hvor megen indtjening, der skabes til aktionærerne i virksomheden. På lang sigt er vindervirksomhederne de, der formår at skabe vækst i indtjeningen.

 

Den passive investor følger markedet

"Price is what you pay, value is what you get". Hvis prisen er højere end værdien, så vil den aktive investor ikke købe aktier i virksomheden. Den passive investor har modsat den aktive ingen holdning til, om værdiansættelsen er høj eller lav, eller hvordan fremtidsudsigterne er. Investeringsstrategien er passivt at følge markedsudviklingen. Stiger kursen i dag, så købes aktien i morgen. Ambitionen for den passive investor er at opnå et afkast, der svarer til markedsindekset fratrukket omkostninger.

Traditionelt set har den passive investor ingen holdning til, om de enkelte virksomheder lever op til samfundsmæssige normer som f.eks. miljø og arbejdstagerrettigheder. Som noget helt nyt er der dog lavet et etisk indeks, som nøje er sammensat ud fra, hvilke virksomheder der scorer højest på social ansvarlighed. Indekset hedder "DJ Sustainability World Ex-Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms, Adult Entertainment, and Energy Index" og bliver bl.a. brugt af den passive investeringsfond LSI Globale Aktier Basis.

Hvad kan bedst betale sig?

Der er ikke noget entydigt svar på, hvilken investeringsstrategi der bedst kan betale sig. På langt sigt bør de aktive investeringsfonde imidlertid have et mere stabilt afkast end de passive, fordi der netop sidder investeringseksperter, som analyserer og tager stilling til hver enkelt aktie.

I de seneste år har de aktive investeringsfonde dog været udfordrede og har haft svært ved at levere lige så flotte afkast som tidligere. Mens aktiekurserne blot er steget og steget, har de aktive fonde haft svært ved at følge med de passive, fordi de har fravalgt mange af de dyre vækstaktier. Det er dog ikke nødvendigvis en dårlig ting. For når den næste store nedtur kommer på aktiemarkedet, så plejer de dyre aktier at falde mest.

Hvornår kommer så den næste nedtur? Ja, det ved ingen. Men når og hvis nedturen kommer og den bliver langvarig som i 2000-2003 eller 2008-2009, så kan det ændre billedet fuldstændigt. Tiden vil vise, om det er den aktive eller passive investeringsstil, der bedst kan betale sig.

Business Invest

Husk grundreglerne ved investering:

1) kend din risikoprofil og tidshorisont, 2) spred dine investeringer, 3) invester langsigtet og 4) historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.