Lån & Spar Fond

Lån & Spar Fond er en erhvervsdrivende fond, der bl.a. har til formål at videreføre Laane- og Sparekassen for offentlige ansattes virksomhed i Lån & Spar Bank A/S.

Lån & Spar Bank flag
download-file

Seneste årsrapport

Download den seneste godkendte og offentliggjorte årsrapport her.

savings

Seneste uddelinger - 2021

I 2021 har fonden udbetalt støtte på 704.875 kr. til Recovery Lab., Danmarks Indsamling, Knæk Cancer, Håb i Psykiatrien, Aalborg Universitet og UNICEF.

Redegørelse for god fondsledelse

Lån & Spar Fonden er omfattet af 'Anbefalingerne for god fondsledelse', som er tilgængelige på www.godfondsledelse.dk.

Fonden overholder 14 af de i alt 16 anbefalinger. Det fulde skema vedr. god fondsledelse, med fondens kommentarer kan ses på nedenstående link:

Download skema om god fondsledelse

 

Fondens uddelingspolitik

Lån & Spar Fond uddeler til initiativer og formål, som retter sig mod, eller er forankret i, bankens ejerkreds og dennes medlemsskare.

Det betyder, at fonden støtter projekter inden for emneområder, som antages at være af værdi for ejerkredsens organisationer eller dens medlemmer.

 

Emnet/emnerne udpeges af bestyrelsen og kan være:

  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Sikring af tilknytning til arbejdsmarkedet af 'udstødningstruede'
  • 'Den danske aftalemodel' m.fl.

Endvidere støtter fonden almennyttige og velgørende formål, primært på nationalt niveau. Fonden støtter som udgangspunkt ikke fester, studieture, enkeltpersoners projekter m.v.

 

Sådan ansøger du Lån & Spar Fonden

Ønsker du at sende en ansøgning til fonden, skal du sende en mail, hvor du vedhæfter din ansøgning og evt. dokumentation som pdf.
Mailen skal sendes til direktionen@lsb.dk

 

Bestyrelsen

  • Henrik Højrup Hansen, formand
  • Heino Kegel
  • Nicoline J. Motzfeldt
  • Carsten Mærsk Clausen