Medarbejdere i Lån & Spar Bank

Information til nye medarbejdere

Velkommen til Lån & Spar!

Vi håber, du får en spændende og lærerig tid hos os. Her på siden har vi samlet en række informationer om alt fra personalevilkår og forsikringer til regler i Lån & Spar. Informationerne kan være gode at kende til, inden du starter.

Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at ringe til HR-afdelingen på 3378 2092.

Ferie og fri

Sjette ferieuge

Udover dine fem ferieuger og fem omsorgsdage, får du tildelt en sjette ferieuge, hvilket betyder, at du får en ekstra uges ferie.

Læsefri til eksamen

Når du skal til eksamen på en uddannelse, der er godkendt af din leder, giver banken én læsefridag pr. fag, du skal til eksamen i. Du får naturligvis også fri på selve eksamensdagen. Derudover giver banken fri i fem arbejdsdage til færdiggørelse af hovedopgaven på Finansuddannelsen, Akademiuddannelsen og HD 2. del. Al uddannelse skal være aftalt med og godkendt af din leder inden studiestart, da uddannelsen skal være relevant for enten nuværende eller fremtidig stilling i banken.

Fri hvis dit barn er sygt

Er dit barn sygt, har du ret til at holde op til fem dages fri for enten at passe dit barn selv eller arrangere passende pleje. Du har ret til at holde fri, hvis dit barn er hjemmeboende og normalvist op til 15 år.

Far og datter foran kirken

Ekstraordinære fridage

Du får en betalt fridag, når der sker noget ekstraordinært i dit liv.

 • Du oplever dødsfald i din nærmeste familie
 • Du skal flytte
 • Du bliver gift
 • Du har sølvbryllup

Personalebanken

Det er vores mål, at alle medarbejdere løbende får økonomisk rådgivning. Vi ønsker, at alle vores medarbejdere har overblik over deres økonomi, og at deres økonomi er 'skruet' fornuftigt sammen.

Alle medarbejdere har adgang til rådgivning

Alle vores medarbejdere skal opleve samme høje kvalitet og tilgængelighed som vores øvrige kunder, og derfor er alle medarbejdere i banken tilknyttet et rådgivningscenter.

Alle personalesager skal til bevilling i kreditafdelingen og behandles med krav om samme oplysninger som til vores kunder. 

Hvis du i en periode er udfordret på din økonomi, er det kreditafdelingen, der varetager din rådgivning.

Ansatte i vores rådgivningscentre skal selv lave kreditindstillingen og sende ansøgningen direkte til Kreditkontorets postkasse. Samme procedure benyttes af stabsmedarbejdernes rådgiver/kollega i rådgivningscenter.

På pensionsområdet samarbejder vi med Velliv. Alle medarbejdere, der er ansat i banken, har deres ordning i Velliv. Vi har valgt, at det skal være uvildige pensionsrådgivere fra mæglerfirmaet Aon, der skal rådgive dig om netop dine forhold og om du skal overføre din pensionsopsparing til Velliv, eller lade den blive i AP Pension. Aon hjælper dig også med eventuelle ændringer i dine dækninger, pensionsbidrag eller investering.
Ønsker du yderligere information om din pensionsordning eller sundhedsforsikring, er du velkommen til at kontakte Aon på tlf.nr. 32 69 70 70 eller på mail pension@aon.dk.

Personalelån

Alle medarbejdere har adgang til nedenstående vilkår, når de låner hos Lån & Spar. Bevillingen sker efter en almindelig kreditvurdering, og din rådgiver hjælper dig med de papirer, du skal bruge. 

 • Lån på personalevilkår gives til mindsterenten - dog min. 2,00 %. Du skal ikke betale gebyrer og provisioner. Dog skal du selv betale stempel og gebyrer til de offentlige myndigheder.
 • Du kan låne op til en million kroner. Hvis du skal låne mere, vil det blive bevilget til billigste kunderente på det pågældende produkt.
 • Ved hver enkelt bevilling, der foretages af kreditkontoret, bliver der taget stilling til, om banken vil kræve sikkerhed for engagementet.
 • Det er kun muligt at gennemføre en konvertering og omlægning af realkreditlån, samt få vurderet sin ejerbolig en gang årligt til personalepris. Dette gælder pr. ejendom, som man er ejer af. 
 • Yderligere konverteringer, vurderinger og omlægninger kan naturligvis gennemføres, men så bliver det afregnet til samme pris, som kunderne betaler. Med undtagelse af kurtage, hvis der handles igennem Lån & Spar.

Personalebanken

Mand drikker morgenkaffe

Forenede Gruppeliv

Som medarbejder bliver du omfattet af en gruppelivsforsikring, som dækker ved dødfald og kritisk sygdom.

Kvinde sidder ved computer

Produktpakke til medarbejdere

Som medarbejder har du mulighed for at få en gratis pakke med lønkonto, Mastercard Guld, Visa/Dankort, e-Boks og netbank.

Sundhedsforsikring

Som medarbejder i Lån & Spar har du en sundheds- og behandlingsforsikring hos Gjensidige Forsikring. Forsikringen giver dig bl.a. garanti for, at du er i gang med at blive undersøgt eller behandlet 10 dage efter, din anmeldelse er blevet godkendt. Børn er automatisk dækket af forsikringen, indtil de fylder 24 år. Du har også mulighed for at tegne en sundhedsforsikring til din samlever eller ægtefælle på gode vilkår.

Forsikringen dækker bl.a. psykologhjælp, behandling hos kiropraktor, ergoterapeut med videre. Du har også mulighed for at gøre brug af Online læge og Online apoteket, hvor du får 10% på alle apotekervarer. Du kan læse mere om forsikringsbetingelser og dækninger på www.gjensidige.dk. Klik på login øverst i højre hjørne, vælg 'Privat', klik på 'Sundhedsforsikring' og log ind med dit NemID.

 

Fra 26. maj 2020

Download app’en Sundhedsunivers og læs meget mere om forsikringens dækninger og muligheder. App’en downloades via App Store eller Google Play. I Sundhedsuniverset finder du også et overblik over alle Lån & Spar tilbud og initiativer inden for sundhed, trivsel, behandling etc.

 

Læs mere i medarbejderhåndbogen

Se forsikringsbetingelserne her:

 • Medarbejderhåndbogen
 • Kapitler
 • Ansættelsesvilkår i Lån & Spar
 • Tryghed
 • Forsikringer
Guld- og platin MasterCard®

Vælg Mastercard Guld eller Platin

Som medarbejder kan du få et Mastercard Guld til 0 kr. eller et Mastercard Platin til 750 kr. Begge kort er inkl. rejseforsikring. 

Medarbejdertilbud

Bank i bevægelse
Siden 2009 har vi arbejdet med at være en bank i bevægelse, og det vil vi fortsætte med at være. Bank i bevægelse er vores måde at skabe glade medarbejdere med et godt fundament. Fysisk, mentalt, sammen i vores afdelinger, mellem kolleger og i hele organisationen.

I vores aktivitetsplan for 2021 kan du se, hvilke muligheder der er for dig som medarbejder.

Se aktivitetsplanen for 2021

Støtte til videreuddannelse

Lån & Spar støtter din videreuddannelse ved at betale for bøger og kursusafgift. Al uddannelse skal være aftalt med og godkendt af din leder inden studiestart, da uddannelsen skal være relevant for enten din nuværende eller fremtidige stilling i banken. Har du brug for en PC til studiet, stiller vi dig en til rådighed i uddannelsesperioden.

Feriehuse

Du har mulighed for at leje en af Lån & Spars ferieboliger. Vi har et sommerhus i Saltum, Husgöl (Sverige) og en lejlighed i Fuengirola (Spanien, Malaga). På vores intranet kan du finde ud af mere om de enkelte boliger, se priserne og læse, hvordan du lejer en feriebolig.

Velliv

Velliv er specialist i den finansielle sektor og udvikler pensionsordninger, der opfylder de ønsker og behov som mange af de ansatte i finanssektoren deler. Velliv tilbyder dig gode og konkurrencedygtige risikodækninger og sundhedsordninger. De er også klar til at rådgive dig, hvis du har brug for pensionsrådgivning.

Læs mere om Velliv

Mulighed for psykologhjælp

Lån & Spar har en aftale med Falck Healthcare om psykologisk bistand. Det betyder, at medarbejdere, der har brug for en psykolog i forbindelse med alvorlige hændelser, anonymt, gratis og uden lægehenvisning kan benytte sig af bankens psykologordning. Ordningen dækker psykologbistand ved alvorlige hændelser i forbindelse med arbejdet. Formålet med psykologisk bistand er at få bearbejdet det, der er hændt, så man ikke plages unødvendig af eftervirkningerne.

Psykologisk bistand omfatter blandt andet psykologsamtaler om hændelsen og de tanker, følelser og reaktioner, der er knyttet til hændelsen. Du kan ringe døgnet rundt til Falck Healthcare på tlf. 7010 2012. 

foreninger i Lån & spar

Tre kvinder på café

Personaleforeningen - PILS

Formålet med PILS er at skabe et endnu bedre socialt netværk i Lån & Spar og at bidrage til en sjovere og mere aktiv arbejdsplads - alt sammen i tråd med bankens værdier.

 • PILS bidrager til en sjovere og mere aktiv arbejdsplads - alt sammen i tråd med bankens værdier.
To seniorer på museum

Kunstforeningen - KILS

Formålet med foreningen er at udbrede kendskabet til forskellige former for kunst. Kunsten kan være udtrykt gennem medier som malerier eller skulpturer, og i mange forskellige formater og farver.

 • KILS udbreder kendskabet til kunst - lige fra maler-, tekstil-, skulptur- og smykkekunst. 

Regler og aftaler

Arbejdstidsbestemmelser

Lån & Spar og fællestillidsmanden i Lån & Spar har i overensstemmelse med overenskomstens rammer indgået lokalaftaler for ansatte i rådgivningscentre og partneransvarlige i Forretningsudvikling.

Læs aftale for ansatte i rådgivningscentre

Læs aftale for partneransvarlige

God skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder beskriver, hvordan finansielle virksomheder i Danmark skal opføre sig. Det er væsentligt, at banker og andre finansielle virksomheder handler redeligt overfor sine kunder. 

Læs bekendtgørelsen

Insiderregler

Insiderreglerne omhandler handel med bankens værdipapirer og spekulation. Reglerne gælder for alle bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer og ansatte i Lån & Spar.   

Læs insiderreglerne

IT-retningslinjer

De fleste ved, at Finanstilsynet holder øje med, hvordan bankerne forvalter finanserne. Få ved, at Finanstilsynet også holder øje med pengeinstitutternes IT-relaterede processer og ansvar. For at drive pengeinstitut skal vi overholde bestemte regler.

Læs retningslinjer for IT-området

Vores bank, fremtidens bank

Mød nogle af vores medarbejdere, som fortæller om deres rejse i Lån & Spar, og hvordan det er at arbejde i banken.