Der er desværre opstået en fejl på den side, du ønsker at besøge. Vi opfordrer til at du forsøger igen lidt senere..
Fortsætter fejlen, er du velkommen til at kontakte din bank.
Besked: method=Unable to connect to datasource : javax.resource.ResourceException: IJ000453: Unable to get managed connection for java:/MASTER
Foresaget af: javax.resource.ResourceException: IJ000453: Unable to get managed connection for java:/MASTER
Foresaget af: IJ000453: Unable to get managed connection for java:/MASTER
Foresaget af: IJ031084: Unable to create connection
Foresaget af: [jcc][t4][2043][11550][4.14.122] Exception java.net.ConnectException: Error opening socket to server DB2A-NBLS-C1-01/10.31.44.22 on port 50.010 with message: Connection refused: connect. ERRORCODE=-4499, SQLSTATE=08001
Foresaget af: Connection refused: connect