Mon Jun 18 15:19:17 CEST 2018
Privat
Erhverv

InvesteringsNyt er Lån & Spar Banks nyhedsbrev, der på en kortfattet og tilgængelig facon sigter mod at beskrive og perspektivere de vigtigste begivenheder i dansk økonomi og på det danske aktiemarked.


InvesteringsNyt Indhold
19. marts 2018 Boligmarkedet
- De brede prisstigninger på boligmarkedet bliver ved.
- De lave korte renter fortsætter, men de lange renter er begyndt at stige.
- Rentestigninger og regulering vil bidrage til at fjerne prispresset på ejerlejligheder i de største byer.
- Boligmarkedet er fortsat robust og understøttes af den økonomiske udvikling.

Læs mere

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyheder fra InvesteringsNyt

God rådgivning

Læs om god rådgivning, dine forhold og beskatning.

Læs mere

Aftale om styrket åop for investeringsfonde

Finans Danmark m.fl. har besluttet, at forbedre og udbygge aftalen om investoroplysning via omkostningsnøgletallet "åop" (årlige omkostninger i procent).

Aftalen indebærer, at investeringsfondenes indirekte handelsomkostninger fremover altid oplyses i forbindelse med åop.

Læs mere om de indirekte handelsomkostninger


Se de indirekte handelsomkostninger på finansdanmark.dk