Par foran villa til salg

december 2019

BoligNyt - Bred fremgang på boligmarkedet, men lejligheder bevæger sig sidelæns

 

 

For et år siden var optimismen tårnhøj på de internationale markeder. For et halvt år siden var det pessimismen, der dominerede. Men de sidste par måneder har udviklingen stabiliseret sig, og fremtiden ser lysere ud. Inflationen er forsat lav, og det ser ud til, at vi går ind i en periode uden nævneværdige renteændringer.

Den amerikanske centralbank FED har efter tre rentesænkninger i 2019 meldt ud, at den vil holde renten i ro i en rum tid. Pt. indpriser markedet ingen renteændringer før tidligst i 2021.

ECB sænkede ganske som ventet renten på deres møde i september, og den nye leder af ECB’s styrelsesråd Christine Lagarde lægger vægt på, at Euro-landende bliver nødt til at føre en mere ekspansiv finanspolitik i jagten på højere inflation. Der forventes heller ikke de store ændringer fra ECB’s side i 2020.

Vi forventer således stort set uændrede renter langt ind i 2020.

 

Ejerboligmarkedet

Tallene fra Boligmarkedsstatistikken for 3. kvartal 2019 viser et boligmarked, hvor priserne på huse fortsætter op, mens lejlighedsmarkedet fortsat halter noget efter.

Priserne på ejerlejligheder ser ud til at have stabiliseret sig. Således ligger priserne på stort set samme niveau som i starten af 2018. De lave renter er dog fortsat med til at holde hånden under markedet. Der handles igen flere ejerlejligheder i de største byer, og det kunne indikere, at pilen vil begynde at pege opad for lejlighedspriserne igen i 2020.

Samtidig er udviklingen for parcel- og rækkehuse fortsat ganske positiv. Priserne er faldet lidt enkelte steder, men det brede billede er fortsat et boligmarked, hvor priserne stiger 2-4 % om året og understøttes af stigende beskæftigelse, stigende indkomster og de lave renter.

Udsigterne for 2020 ser også rigtig pæne ud. Opsvinget i dansk økonomi forventes at fortsætte om end i et lidt lavere tempo. Det betyder, at beskæftigelsen fortsat vil ligge højt, at lønningerne stiger mere end inflationen, og at renterne vil forblive lave. Det vil med stor sandsynlighed også betyde yderligere stigende priser, samt mange handler på ejerboligmarkedet.

Udskydelsen af boligskattereformen til 2024 har også fjernet en del af usikkerheden på kort sigt.  

Årlig vækst i boligpriserne

     
 Parcel- og rækkehuse 2017 2018  2019-åtd
 København by 10,7%   6,2%  3,1%
 Københavns omegn 4,5%  3,7%   2,4%
 Nordsjælland 5,6%  4,3%   3,9%
 Bornholm 3,0%  1,9%   4,4%
 Østsjælland 6,5%  3,2%   4,5%
 Vest- og Sydsjælland 6,8%  4,2%   1,6%
 Fyn 2,3%  5,2%   4,5%
 Sydjylland 2,4% 3,1%   3,4%
 Østjylland 2,8%  4,7%   3,1%
 Vestjylland 4,5%  4,8%   5,7%
 Nordjylland 8,9%  -5,2%   0,7%
       
 Ejerlejligheder      
 København by 10,4% 0,5%  -0,3%
 Odense 8,9% 11,2%  4,5%
 Aarhus 6,9% 0,9%  -6,2%
 Aalborg 9,0% -6,7%  -1,9%

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.